Socialen har lämnat ytterligare en familj i spillror efter en våldsam framfart, men varken staten eller kommunen har ersatt familjen för detta både ekonomiska och psykiska lidande och detta trots att kommunen strösslade med pengarna för placeringarna och utredningarna till bland andra kommunens advokat Christina Birke.

Förre JO - Bertil Wennergren går till attack: "Ett så ondskefullt mål som Götenefallet har jag aldrig stött på tidigare."


Sammanfattning av fallet:

Götenefallet tar sin början i oktober 2001 med att pappan falskt anklagas för sexuella övergrepp mot den då 13 år gamla, äldsta dottern. Socialen placerade därpå flickan på ett hem utanför Stockholm tillsammans med flickor som knarkar och prostituerar sig. Därefter tvångsomhändertas de två yngsta barnen, 7 och 10 år, i november av socialen. "Det finns risk för övergrepp i hemmet".

Socialen håller därefter fast vid sina påståenden under 3 års tid att den äldsta flickan skulle ha blivit våldtagen och är gravid med pappan, men inte någon inom socialen tycks uppmärksamma det faktum att det strider emot naturens lagar om flickan skulle vara gravid under tre års tid utan att föda ett barn. När flickan senare försöker återta sina lögner hindras hon aktivt av de sociala myndigheterna och boendet där hon är placerad, men först vid 16 års ålder får flickan till slut kontakt med en överläkare i gynekologi som kan konstatera att hon är helt orörd i uppenbar strid emot socialjänstens grundlösa påståenden.

Under åren tillåts föräldrarna träffa de yngsta barnen endast en gång. De befinner sig då på Ekbackens utredningshem i Alvesta. I februari samma år hörs pappan av polisen och utredningen läggs ner.. De två yngsta barnen förs till hemlig ort på order av Götene socialnämnd. Länsrätten i Mariestad beslutar därpå att barnen omedelbart skall hem. Götene socialnämnd överklagar beslutet till kammarrätten men föräldrarna hinner hämta barnen innan överklagandet går igenom och för de två yngsta till mammans släktingar utomlands. Den äldsta flickan hinner inte lämna sin institution innan och får vara kvar på flickhemmet i Stockholm.

SVT:s Uppdrag Granskning med Hannes Råstam i spetsen var initierade i fallet, när familjen till slut vann över socialen, men på grund av de svåra omständigheterna som familjen utsattes för under 4 års tid, valde familjen att inte medverka i programmet.

Götenefallet visar starkt på hur socialen missbrukar både tvångmedel och maktmedel emot enskilda på ett vis som strider emot grundläggande Svenska rättprinciper samt EU-Lagstiftningen gällande de mänskliga rättigheterna.

Medias rapportering