En serie artiklar om de onödiga kostnaderna som socialtjänsten i Götene kommun åsamkade kommuninvånarna när de i onödan tvångsomhändertog tre syskon och placerade dem i fosterhem och institutioner och förföljde dem och deras föräldrar. Enligt artiklarna i dagens Expressen (26/8 –06) har tvångsvården kostat kommuninvånarna 8,2 miljoner kronor. Men, notan för samhället kanske inte slutar med angivet belopp eftersom fallet är anmält till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.

NKMR har följt utvecklingen i Götenefallet och publicerat hela artikelserien som tidigare publicerades i Göteborgs Tidningen - GT och Expressen under åren 2002, 2003 och 2004.

Tvångsvård för över 8,2 miljoner kronor

Av Thomas Svedberg

GÖTENE. 8 216 261 kronor.
Så mycket kostade det uppmärksammade omhändertagandet av de tre Götenesyskonen. Notan får Götenes skattebetalare stå för.Efter två år på olika institutioner kom barnen hem och ärendet lades ner.
"Det finns inte ord för kommunens agerande mot mig och min familj", säger pappan.
"Och jag hoppas att Göteneborna reagerar nu när de ser vad socialkontorets inkompetens har kostat dem."
Expressen 2006-08-26

De ansvariga förnekar att de gjort fel

Av Tomas Svedberg

De ansvariga inom Götene kommun och socialtjänst hävdar att inget fel har begåtts eller att man bara haft barnens bästa för ögonen. Eller så säger de inget alls.
Expressen 2006-08-26

Detta har hänt i Götene-fallet

Av Tomas Svedberg
Expressen 2006-08-26

 

Powered by AIS