Under perioden 1 - 15 september 2003 publicerades tre insändare i Mariestads Tidning. Samtliga insändare var kritiska till socialnämndens i Götene kommun behandling av trebarnsfamiljen i Götene som idag är splittrad och mor och de två yngsta barnen lever som flyktingar utomlands. Insändarna undertecknades dessvärre med pseudonymer vilket har försvårat möjligheterna att komma i kontakt med författarna för att inhämta deras tillstånd att publicera deras artiklar.

GT publicerade en artikelserie om Götenefallet mellan november 2002  - januari 2003. Samtliga artiklar finns publicerade på NKMR:s hemsida.

På grund av insändarnas vikt och värde tar NKMR sig friheten att publicera texterna i den fromma förhoppningen att deras upphovsmän/kvinnor skall höra av sig och lämna sitt tillstånd till publiceringen. Det är utomordentligt viktigt att andra än de som läser Mariestads Tidningen får läsa Era insändare.

Tack på förhand.
Webmaster.

Sluta slösa Götene

En av flera Götenebor som tappat förtroende för socialnämnden
Publicerad 2003-09-01

En skam för Götene

Upprörd Götenebo
Publicerad 2003-09-15

Erkänn att stora misstag begåtts

Av Iakttagande socionom
Publicerad 2003-09-15

 

Powered by AIS