På det vis som Götene socialnämnd har använt skatteintäkterna till är inte försvarbart och missnöjet växer tydligen bland kommun-innevånarna och än värre blir upprördheten när miljonbelopp används för att till varje pris hävda att man gjort rätt och aldrig tidigare har jag hört eller sett någon socialnämnd som är så prestigefylld som i Götene. Finns det verkligen ingen politiker i Götene kommun som vågar reagera kraftfull mot detta, tänk vad mycket som skulle kunna gjorts för barn, ungdomar och äldre för alla dessa miljoner Götenefallet med de tre barnen har kostat.

Vad värre är det lidande familjen fått utstå och då särskilt barnen. Att inte lyssna på det barnet som blev tvingad att bo på ett hem för drogmissbrukare och bad om hjälp för att komma därifrån är skrämmande, hur kan en socialnämnd besluta att tvinga ett barn till att vara bland missbrukare om barnet inte själv har dessa problem, risken att börja med droger är ju enorm på ett sådant ställe. Det är ett helt verklighetsfrämmande synsätt som Götene socialnämnd har och man måste fråga sig vad menar socialnämnden med detta?

Inom organisationer och föreningar arbetar vi många med att aktivera ungdomar med olika saker så att de inte ska komma i miljöer till att börja med droger och det här gör att detta arbete känns meningslöst om inte socialnämnden drar at samma håll. Om det har barnet hamnar i missbruk så kan det ju inte vara föräldrarnas fel eftersom de har fört en hård kamp för att få hem barnen. Mamman och de två mindre barnen tvingades lämna landet på grund av den brutala isolering som dessa små barn blev utsatta för under ett års tid och del som är mest upprörande är att en präst inte ens fick önska dessa barn god jul.

En mamma har rätt till att skydda sina barn från en sådan brutal behandling och sista utvägen är givetvis att fly från landet i ett sådant läge.

Internationell lagstiftning förbjuder myndighets förföljelse av enskilda och i det här fallet där små barn farit illa när socialnämnden har haft dem med tvång mot barnets och föräldrarnas vilja är det i högsta grad motiverat att göra allt för att barnen inte ska behöva utstå mer lidande. Mamman och de två mindre barnens situation ger därför rätt till flyktingstatus.

Powered by AIS