Socialen i Solna beslutar utan saklig grund att omhänderta 20-åriga Francisca Roos barn. I detta fallet påstods anledningen vara anknytningsproblem, vilket kanske inte är så underligt att en 20-årig nybliven kan uppvisa då hon tvingas att vistas på ett utredningshem som nybliven mamma under en stor press ifrån myndigheterna.

 

Torsdagen den 2 maj 2002 visade Kalla Fakta i TV4 dokumentären om hur en socialtjänstdistrikt i Stockholm tvångsomhändertog Francisca Roos spädbarn. Kalla fakta har följt Francisca, en nybliven mamma, som kämpar för att få vara tillsammans med sin dotter. Francisca är en vanlig, skötsam 20-årig kvinna som blev gravid. Eftersom hon fortfarande bodde hemma vände hon sig till de sociala myndigheterna för att få hjälp med en bostad. Efter det avlöste problemen varandra och det slutade med att socialtjänsten tog ifrån Fransisca hennes dotter.

- Jag är förvirrad och kan inte förstå det som har hänt, det enda jag vill är att vara tillsammans med min dotter, säger Francisca till Kalla faktas reporter Sara Mostafavi.

Barnpsykiater Nina Yderberg som träffat Francisca och hennes barn ansåg att socialtjänstens beslut skulle ha förödande konsekvenser för Franciscas dotter.
- Känslomässigt måste jag säga att jag fick väldigt ont i magen vid tanken på att den här flickan skulle mista sin mamma, säger Nina Yderberg.

- Lagen om vård av unga har bra intentioner. Problemet är att det finns utrymme för ett totalt godtycke. Om en socialsekreterare fattar agg mot en förälder kan det spela in i bedömningen av barnets bästa, säger psykologen Lena Hellblom Sjögren.

Faktum är att varje år tvångsomhändertas fler än 1000 barn i Sverige, en ökning med 50 procent sedan mitten av 90-talet. Ett ytterligt graverande faktum är att socialtjänstens personal skickar föräldrar och barn till de s k behandlingshemmen - som har vuxit upp som svampar ur jorden i kölvattnet på de snabbt ökande fallen av tvångsomhändertaganden - där socialtjänsten vet att de kommer att det nödvändiga "underlaget" som kommer att garantera att förvaltningsdomstolarna lämnar sitt bifall till LVU för barnet/barnen.

Situationen är desto mer alarmerande när man betänker att socialtjänsten är behandlingshemmens enda kunder, vilket innebär att ägarna / föreståndarna / personalen på behandlingshemmen lever i sjuklig symbios med socialtjänsten. Kostnaderna för placering av ett barn och dess föräldrar på ett behandlingshem överstiger oftast 3000 kr/dygn. Vissa behandlingshem kräver en utrednings- och behandlingstid uppgående till ett år eller ett och ett halvt år. Matematiken för en mor och ett barn på det s k behandlingshemmet är då ganska enkel. 3000 kr/dygn/person x 365 dagar ger den nätta summan 2 190 000 kr.

Obs! Det är skattebetalarnas surt förvärvade medel som bekostar verksamheten för socialtjänstens "kompisar".

Frågan som måste ställas är huruvida det föreligger dolda ekonomiska relationer bakom den snabba uppväxten av dessa behandlingshem.

Artikel 32:1 i FN:s Barnkonvention stadgar följande:

"Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling."

Likväl fortsätter socialtjänsten i Sveriges olika kommuner att utnyttja barn ekonomiskt och skada dem fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.

Några exempel som tål att begrunda:

1 - I TV-programmet Striptease avslöjade Janne Josefsson hur chefen för familjehemssektionen i Biskopsgården, Göteborg, Lars Lilled, var delägare i ett familjehemsbolag. Av programmet framgick att Lilleds fru arbetade som socialsekreterare och att socialförvaltningarna på Hisingen gärna placerade tvångsomhändertagna barn i fosterhem som var anslutna till Lars Lilleds fosterhemsbolag.

2 - I februari 2002 avslöjade Smålands-Tidningens fallet om den förståndshandikappade ynglingen som Nybro kommun hade familjehemsplacerat hos paret Qvist i Sävsjö till en kostnad av 10 000 kr/dygn. Paret Qvist var också ägarna till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö. Samtidigt avslöjades det att den som var t f föreståndare på Solhem var Tommy Falk, som då var tjänstledig från sin vanliga anställning som
tidigare socialchef i Vetlanda kommun, var tillförordnad föreståndare på Solhem.

3 - Mellan november 2002 och oktober 2003 publicerade Göteborgs Tidningen och Expressen en serie artiklar om "Götenefallet" där tre minderåriga barn var onödigt tvångsomhändertagna och institutions- och fosterhemsplacerade genom Götene kommuns försorg. Kommunens skattebetalare drabbades av ett galopperande budgetunderskott.

Listan kan göras betydligt längre men jag slutar här. Det är hög tid för inte enbart en skatterevolt utan även ett nytt politiskt styre som värnar om invånarnas mänskliga rättigheter till privat- och familjeliv.