Margit Eliasson är speciallärare och språkrör i Mormorsupproret. Denna insändare sändes till Göteborgs-Tidningen, GT, som ett inlägg i debatten kring artikelserien "Kampen om barnen - Götenefallet" som GT publicerade mellan den 9 - 22 november 2002. Ännu har inget besked lämnats huruvida GT har för avsikt att publicera detta inlägg. Den publiceras här med författarens benägna tillstånd.

Götenefallet.. Mormorsupprorets debattinlägg
Av Margit Eliasson, språkrör i Mormorsupproret

Tack för att Ni tar upp ett av dessa fall. Tyvärr ser det likadant ut över hela landet.

Socialen har alltför mycket makt och klarar inte av att hantera den, det blir oftast prestige i de fall där föräldrar och social inte har samma åsikt. I dessa fall handlar det inte ett dugg om "barnets bästa" utan om att socialarbetaren skall bevisa sin makt. Oftast får även föräldrarna höra - vänta bara skall vi visa vad vi kan - när de ifrågasätter besluten och hänvisar till de lagar som skall användas vid ett omhändertagande.

Detta är en fruktansvärd situation att hamna i. Man inser snart att man är helt rättslös och inte har någonstans att vända sig för att få hjälp och stöd.

Mormorsupproret tillsammans med flera olika föreningar/aktionsgrupper har krävt samma "skyddsnät" som inom sjukvården med Ansvarsnämnd och Förtroendenämnd men det är svårt att få med sig de politiker som arbetar med dessa frågor. Det kostar för mycket pengar ! Ändå handlar det om barnen - vår framtid.

I Norge har de kommit ett steg längre. Där är de som arbetar med barnfrågor personligt ansvariga för sina beslut. (Se NKMR:s hemsida under NOU) Det måste tydligen bli det som vi får kräva i fortsättningen eftersom de inte tar till sig och behöver följa de lagar som finns.

Rättslösheten handlar även om domstolar som utan att sätta sig in fallet, dömer efter socialens utsago, trots att felaktigheter ofta förekommer i utredningarna som framläggs. Vid ett påpekande om att detta är deras skyldighet, fick vi svaret att de inte hinner och att vem skall de tro på om inte social och polis!

Vi har även krävt att "föräldern" skall få ta med sig ett medborgarvittne vid sina besök på socialkontor och i rätten, och som följer med genom hela rättsprocessen, annars blir det lätt socialens ord mot föräldrarna.

En politiker Thomas Julin (MP) socialutskottet, som medföljde två olika föräldrapar till rätten, fick inte följa med in någon av gångerna, trots att föräldrarna bett honom om det.

Nog är man rättslös allt !

Än en gång TACK

Powered by AIS