Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

 

 

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

 

 

 

 

2008-06-02

 

 

Riksadvokaten
C/o
Spesialenheten for politisaker
Postboks 93
NO- 2301 Hamar

 

Norge

 

 

 

Ärende: Överklagande av beslut

 

 

VEDTAK I SAK 070218 / 200700300

 

 

 

Härmed överklagar undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand, ordf. i NKMR, Spesialenheten for politisaker vedtak i SAK 070218 / 200700300. Av beslutet framgår att Sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus, godtar den överdrivet brutala behandlingen som de civilklädda polismännen vid Haugeland og Sunnhordland politidistrikt utsatte barnen för då de på uppdrag av barnevernstjensten i Vindafjord kommune tvångsomhändertog barnen och förde bort dem.

Grund

 

 

Till utveckling av grunderna för överklagandet anförs följande:

 

 

Såväl barnen som deras mor blev utsatta för tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling, och de utsattes vidare för kränkningar av sitt privat- och familjeliv och sitt hem.

Den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EMRK), som ju har signerats och ratificerats av Norges regering, fordrar i Artikel 1 av alla staterna som har anslutit sig till den en skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna för var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion.

Artikel 3 EMRK stadgar ett Förbud mot tortyr enligt följande:
"Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning."

Artikel 8 EMRK garanterar envar - Rätt till skydd för privat- och familjeliv, enligt följande:
1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Konventionsskyddet gäller på alla nivåer i förvaltningen - såväl riks- som lokalnivå.

Garantierna i Europakonventionen till trots har civilklädda polismän vid Haugeland og Sunnhordland politidistrikt, på uppdrag av barnevernstjensten i Vindafjord kommune, utsatt de två minderåriga barnen för tortyr och omänsklig och förnedrande behandling kränkning i samband med att de tvångsomhändertogs och fördes bort. Detta är en allvarlig kränkning av deras Artikel 3 rättigheter.

 

 

Garantierna i Europakonventionen till trots har civilklädda polismän vid Haugeland og Sunnhordland politidistrikt, på uppdrag av barnevernstjensten i Vindafjord kommune, utsatt de två minderåriga barnen för kränkningar av deras privat- och familjeliv och deras hem. Ingreppet var inte nödvändigt i ett demokratiskt samhälle eftersom det måste finnas andra metoder att hjälpa de barn som myndigheterna anser är i behov av hjälp utan att utsätta dem traumatiska upplevelser och skadliga separationer. Tillvägagångssättet utgör en allvarlig kränkning av barnens och deras föräldrars Artikel 8 rättigheter.

 Det är allom känt att myndigheterna samarbetar med varandra och skyddar varandra mot den enskilda - särskilt värnlösa barn - som utsätts dagligen för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Det är därför föga förvånande - men desto mer allvarligt - att Sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus, godtar den överdrivet brutala behandlingen som de civilklädda polismännen vid Haugeland og Sunnhordland politidistrikt utsatte barnen för då de på uppdrag av barnevernstjensten i Vindafjord kommune tvångsomhändertog barnen och förde bort dem.

 

 

Såväl de inblandade civilklädda polismännen vid Haugeland og Sunnhordland politidistrikt som deras uppdragsgivare inom barnevernstjensten i Vindafjord kommune måste finnas skyldiga till rättsövergrepp mot barnen och deras föräldrar och åtalas och dömas för sina brott.

I Nürnbergrättegångarna åberopade de åtalade att de agerade på order, men i domarna stadfästes allas ansvar för sina handlingar.
 

Jag yrkar bifall till överklagandet.

 

 

Olofstorp, dag som ovan

Ruby Harrold-Claesson


Ruby Harrold-Claesson

 

Jur. kand

Ordf. i NKMR

www.nkmr.org

 

 

Kopia till:

 

Samfunnsmagasinet, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ordföranden i Vindafjord Kommune, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

 

 

 

Vindafjord saken
YouTube,  Samfunnsmagasinet, sfm.no, P4.no og Nettavisen.no, 2. februar 2007 --

Vindafjord saken - Underretning om avgjørelse

NKMR:s polisanmälan mot Vindafjord kommune

NKMR:s tilläggsanmälan mot Vindafjord kommune

Kommentar til ”Vindafjordsaken”

 

 

Av Erik Grindheim

Vindafjordsaken - Bekreftelse fra politiet

 

 

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Powered by AIS