Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

 

2007-07-24

Riksdagens Ombudsman

JO

Box 16 326

103 26 Stockholm

JO-anmälan mot berörda socialvårdstjänstemän och eventuellt andra offentliganställda tjänstemän vid Fosie SDF i Malmö kommun som handlagt ärendet rörande den 15-åriga flickan, My, som förlorade fyra fingrar i en vedklyvsolycka.

Med anledning av tidningsnotisen med rubrik som lyder "Föräldrar åtalas för vedklyvsolycka", publicerad i Hallands-Posten och Östgöta Correspondenten den 4 juli 2007, vill undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf. i NKMR, härmed begära att JO skall granska socialtjänstens placering av flickan i fosterhemmet och deras handläggning av händelsen.

Så här lyder tidningsnotisen: "Föräldrar åtalas för vedklyvsolycka"

"Två fosterföräldrar i Laholms kommun har åtalats för vållande till kroppsskada sedan en 15-årig flicka fick fyra fingrar avklippta i en vedklyvningsmaskin för två år sedan.

Flickan var sedan flera år fosterhemsplacerad på gården där olyckan skedde när hon och en syster körde maskinen, skriver Hallandsposten. Enligt åklagaren har föräldrarna varit oaktsamma när de låtit flickorna använda vedklyven utan tillräckligt tillsyn."

http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=240096

http://www.corren.se/archive/2007/7/4/j9szzls0mtvjpuv.xml

Bakgrund

Jag begär att JO skall granska agerandet från de socialvårdstjänstemän vid Fosie SDF i Malmö kommun som handlagt det i tidningsnotisen skildrade ärendet. Fosterföräldrarna står under åtal. Jag hemställer att JO skall väcka åtal mot dessa socialvårdstjänstemän för grovt tjänstefel och grov misshandel av flickan som uppenbarligen placerades hos helt olämpliga fosterföräldrar som använder sina fosterbarn som gratis arbetskraft.

Det här fallet är mycket tragiskt. Av uppgifter som jag har erhållit från folkbokföringen bor flickan och hennes syster kvar i fosterhemmet.

 

Jag emotser från JO omgående skriftlig bekräftelse att ni emottagit detta brev samt besked om vilka åtgärder brevet föranleder från er sida.

Olofstorp, dag som ovan

Ruby Harrold-Claesson

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR


Powered by AIS