Vedklyvsfallet - Fosterföräldrarna frias i vedklyvsmål

Av Jonatan Gernes


Jonatan Gernes är journalist på Hallands-Posten. Artikeln är tidigare publicerad i HP den 18 november 2007, http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=276779.  
Dessvärre har artikeln numera försvunnit från Hallands-Posten hemsida.

Artikeln återges här som ett stöd till de fosterhemsplacerade barnen som tvingas utföra farliga vuxensysslor i de fosterhem där socialtjänstens personal har tvångsplacerat dem.

 

VÅXTORP
Fosterföräldrarna ska inte lastas för olyckan på en gård i Våxtorpstrakten där en 15-årig flicka fick fyra fingrar avklippta i vedklyven.

Tingsrätten friar kvinnan och mannen som stod åtalade för vållande till kroppsskada.

Två flickor, då 15 och 13 år gamla, hjälpte i augusti 2005 till med att klyva ved. Olyckan var ett faktum när 15-åringen hade handen mellan vedklabb och klyvkniv samtidigt som lillasystern drog i spaken till vedklyven.

Åklagaren ansåg att paret som äger gården varit oaktsamt som låtit flickorna använda den hydrauliska vedklyven ”utan tillräcklig ledning och tillsyn”.

Tingsrätten medger att arbetet innebär risker. Men flickorna hade använt klyven förr och tekniskt sett är maskinen okomplicerad.

Mamman i familjen fanns i närheten hela tiden. Hon uppmanade dem att vara försiktiga. De tog pauser.

I domen skriver tingsrätten att straffbar oaktsamhet inte kan läggas makarna till last. Enligt rätten var den omedelbara orsaken till olyckan att lillasystern vid spakarna distraherades av att grannpojken kom på besök.

Om det var oaktsamt att över huvud taget låta barnen hantera klyven har inte prövats i målet.

Jonatan Gernes


Powered by AIS