Symposiet inleds med filmen Legal Abduction som behandlar den märkliga
konflikt som uppstått mellan Finland och Ryssland på grund av den finska socialtjänstens
agerande. En mängd i Finland boende ryska mödrar har fått sina barn
tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem eller på barnhem. Detta har
upprört den ryska allmänheten och problemet har flyttat upp på högsta diplomatiska nivå.

 

 pdfKristen_fostran_4-9-13.pdf

 

 

Powered by AIS