Klart olagligt att skilja de små tvillingarna från sin mor

Av Siv Westerberg, Jur kand.


Artikeln är tidigare publicerad i Gotlands Allehanda den 13 maj 1997, i samband med brottmålsrättegången mot socialtjänstemännen.
Både socialsekreteraren och hennes chef dömdes till bötesstraff av Gotlands tingsrätt.

 

Jag läste Expressenartikeln av den 14 april 1997 om de små tvillingarna på Gotland. Vid åtta veckors ålder berövades de grymt sin mor genom två socialvårdstjänstemäns klart olagliga agerande. Och den som verkställde det olagliga skiljandet av barnen från deras mor var en 48-årig kanslist på en statlig myndighet. Hur hade hon överhuvudtaget kommit in i bilden? När det finns många arbetslösa bland välutbildad vårdpersonal. Alla som jag diskuterat Expressenartikeln med har spontant frågat detta. Och tillagt: Det måste vara en i förväg planerad komplott!?"

När jag hade läst Expressenartikeln, beslöt jag mig omedelbart för att resa till Visby 13 -14 maj och åhöra tingsrättens huvudförhandling i brottmålet mot de två socialvårdstjänstemännen.

Jag är jurist och har en juridisk byrå i Göteborg. De senaste 15 åren har jag haft ett stort antal mål där jag varit ombud för de biologiska föräldrarna till barn som tvångsvis skilts från sina skötsamma och barnkära föräldrar med stod av LVU (Lag om vård av unga). Flera sådana mål har jag fört vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Sverige har dömts där flera gånger för brott mot de mänskliga rättigheterna i LVU-mål.

Jag arbetar också ideellt i två organisationer som arbetar mot onödiga tvångsomhänder-taganden av barn. Den ena är Nordisk Kommitté for Menneskerettigheder. Det är en nybildad organisation som arbetar mot onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna. Framförallt arbetar vi för rättssäkerhet i sådana mål. För den

rättssäkerheten är det mycket dåligt beställt med, som visas av fallet med tvillingarna på Gotland. Att skilja två spädbarn från deras mor utan stöd av lag, är enligt min mening ett så allvarligt brott att det enda straff som kan ifrågakomma är ett mycket långt fängelsestraff.

Den andra organisationen är 5-Ettan. Vi är fem kvinnor, varav tre jurister, som sedan ca tio år tillbaka på ett synnerligen informellt och obyråkratiskt sätt arbetar med opinionsbildning mot onödiga tvångsomhändertaganden av barn.

Vi har i dessa två organisationer den senaste veckan fört intensiva diskussioner om fallet med tvillingarna på Gotland. Det var med stor tillfredsställelse vi erfor att allmänt åtal väckts mot de två socialvårdstjänstemännen.

Vi menar emellertid att det också föreligger misstanke att den 48-åriga kanslisten gjort sig skyldig till brottslig handling.


Det brott som kan ifrågakomma är människorov, alternativt olaga frihetsberövande, alternativt egenmäktighet med barn. Det faktum att hon enligt Expressenartikeln förde bort barnen just när modem gått ut ett par timmar gör att man misstänker uppsåt till brottslig handling.


För att få utrett 48-åringens roll i denna tragedi (en tragedi som kan få ett lyckligt slut om barnen omedelbart återföres till modem och får stanna hos henne) kommer jag att till Åklagarmyndigheten lämna in en skriftlig anmälan att jag misstänker att 48-åringen gjort sig skyldig till brott.

Powered by AIS