OLÄMPLIGT BEMÖTANDE AV KLIENTER INOM SOCIALTJÄNSTEN
Författare: Teresa Jansson. Handledare: Bo Edvardsson
 Högskolan i Örebro
Institutionen för samhällsvetenskap, 1997

D-uppsats i socialt arbete vt 1997

 

Presentation

Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska tio samtal förda mellan socialarbetare och klienter inom socialtjänsten. Den kritiska granskningen inriktar sig mot att studera om det eventuellt förekommer ett olämpligt bemötande av klienter och i så fall på vilket sätt.

Resultatet av undersökningen visar 34 fenomen av olämpligt bemötande av klienter. Författaren redovisar dessa fenomen med belysande exempel ur det empiriska materialet. Genomgående är att man kontrollerar klienten, att man ställer krav på klienten och att man moraliserar.

Vid studien av de enskilda fenomenen har författaren upptäckt sex huvuddrag vad gäller bemötande av klienter, nämligen:

- Bryta mot lagar

- Myndigheten vet bäst

- Formanpassning krävs

- Driva igenom och kvarhålla fattade beslut

- Ignorera elementära saklighetsaspekter

- Ignorera etiska principer och riktlinjer

Uppsatsen publiceras här med författarens och hennes handledares benägna  tillstånd så att de som söker på NKMR:s hemsida kan få tillgång till den och kan ladda hem pdf-filerna.

 


Olämpligt bemötande av klienter inom socialtjänsten
Författare: Teresa Jansson. Handledare: Bo Edvardsson
(Omslag och sammanfattning)


Olämpligt bemötande av klienter inom socialtjänsten
Författare: Teresa Jansson. Handledare: Bo Edvardsson
(Uppsatsen)


Olämpligt bemötande av klienter inom socialtjänsten
Författare: Teresa Jansson. Handledare: Bo Edvardsson
(Tabeller)