•   

   SLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

    

    

  •  

   Appellen "SLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !" översändes den 18 december 2000 till Sveriges statschef, Kung Karl XVI Gustav, statsministern Göran Persson, justitieministern Thomas Bodström, socialministern Ingela Thalén, generaldirektören vid Socialstyrelsen Kerstin Wigzell, Prinsessan Lillian och den katolske biskopen, Anders Arborelius. Till Appellen var bifogad en bilaga med fem särskilt namngivna barn, men den gäller samtliga barn som är tvångsomhändertagna i Sverige. Appellen sändes även till TT.

   Liknande appeller sändes till Danmarks och Norges statschefer samt Finlands president, deras respektive ministrar ansvariga för tvångsomhändertagande av barn, samt deras telegrambyrå.

  •   

    

   Vid bildandet av Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna, den 30 november 1996, översändes en appell till Statscheferna i samtliga de nordiska länderna med anhållan om att de skulle utöva sitt inflyttande för att de tiotusentals tvångsomhändertagna barnen i deras respektive länder skulle få fira julen med sina nära och kära.

    

   I sitt nyårstal till nationen berörde Norges Kung Harald barnens utsatta situation så som återgivits i Aftenposten 1997-01-02 enligt följande:

   "Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskeligist. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av offentlige og private engasjement. Samtidig kan det ikke gjentas for ofte at det viktigste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."

    

   Nu inför den instundande julen vädjar jag, undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR, att Du, i egenskap av Sveriges statschef skall tillse att de familjer som kämpat och kämpar för en återförening med sina tvångsomhändertagna barn skall få uppleva Julen 2000 tillsammans. Detta gagnar inte enbart de inblandade barnen, deras föräldrar och släktingar, utan också samhället Sverige såsom civiliserat, demokratiskt, västerländskt rättssamhälle.

    

   Med vänliga hälsningar om en God Jul tillsammans med Dina nära och kära

    

   Ruby Harrold-Claesson
   Jur. kand
   Ordf. i NKMR

    

   Bilaga

    

   Appellen SLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL ! gäller samtliga barn som är tvångsomhändertagna i Sverige, och särskilt följande namngivna barn:

    

   Ann Edner

   , brittisk medborgare, vars mor, Elizabeth (Liz) Edner, fått sin ansökan om julumgänge i London, avslagen av länsrätten. i Göteborg den 14 december 2000. Det är tredje året i rad som Liz Edner har ansökt om julumgänge i London med sin av SDN-Lundby, Göteborg, tvångsomhändertagna och familjehemsplacerade dotter. Liz Edner flydde från Sverige och LRV-vård till vilken hon blivit dömd 1996 sedan socialsekreterarna i Lundby som tvångsomhändertagit och familjehemsplacerat hennes dotter, sanningslöst anklagade henne - och fick henne dömd till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning - för olaga hot mot fostermodern. Liz Edner har bott i England sedan juli 1998, men senast den 23 november 2000 dömde länsrätten henne till fortsatt LRV-vård, med det uttalade syftet att hålla henne borta från Sverige. EE tvångsomhändertogs i februari 1991. Fallet är anmält till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

    

   Rebecka Hannouche

   , medborgare i Lybien, vars far Tony Hannouche och hans syster och mor sittstrejkar framför Mölndals stadshus sedan 87 dagar (se Göteborgs-Posten den 7 december 2000, sid. 12) i hopp om att få fira jul med henne.

    

   Rebecca Hansson

   , Värnamo, som tvångsomhändertogs och familjehemsplacerats utan att saklig grund förefanns för sådant samhällsingripande. Rebeccas mor, Ann-Louise Hansson, skrev en berättelse "Rebeccas jul. En ond sannsaga för vuxna" som publicerades i Samtidsmagasinet SALT nr 3, februari 2000. Journalisten Åsa Ljungqvist har gjort en uppföljning av fallet "För Rebeccas skull?" som publicerades i Samtidsmagasinet SALT nr 4, april/maj 2000.

    

   JÖH

   , Kumla, som blev 1997 utsatt för en förtäckt adoption till ett barnlöst par, vänner till en av de i fallet agerande socialsekreterarna. Strax efter Jennys födelse övertalade socialtjänstens personal i Kumla föräldrarna, Viola Öster och Jörgen Hall, att lämna henne "frivilligt" annars skulle hon tas med LVU. Jennys farmor och styvfarfar Ingrid Hall-Nilsson och Stefan Nilsson, begärde att bli utredda som familjehem för sitt enda barnbarn. Socialtjänsten vägrar än i dag att utreda farföräldrarnas hem. Föräldrarna och farföräldrama har haft flera processer i förvaltningsdomstolarna för att få det onödiga och skadliga tvångsomhändertagandet upphävt och familjen återförenad. Fallet är anmält till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

    

   Farid

   , Uddevalla, blev också utsatt för en förtäckt adoption till ett barnlöst par. Året var 1990. Hans mor, Lena-Jacqueline Rodin tvingades att lämna honom "frivilligt" annars skulle han tas med LVU. Modern lämnade honom "frivilligt" men tre månader senare när hon begärde att få sitt barn tillbaka, togs han med LVU. Lena-Jacqueline Rodin har haft flera processer i förvaltningsdomstolarna för att få det onödiga och skadliga tvångsomhändertagandet upphävt och familjen återförenad.

    

    

   SLÄPP DE TVÅNGSOMHÄNDERTAGNA BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

   SLÄPP DE TVANGSFJERNEDE BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

   SLÄPP DE TVANGSFJERNEDE BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !


    

    

Powered by AIS