Vilka mänskliga rättigheter ?

Av Sven-Erik Berg, Nordmaling

Inför det förestående valet till Europaparlamentet har vi tilldelats diverse informationsmaterial. Sammantaget har det handlat en hel del om "mänskliga rättigheter", respekten för varje enskild individ", "...att sätta människan före marknaden" etc. Då vi haft störst möjlighet att jämföra teori mot verkligt utfall beträffande det program som (s) står för, koncentrerar vi oss på detta.

Teori

: Socialdemokraterna i Europa har kommit överens om 21 punkter som sätter människan före marknaden.

Verklighet

: Staten Sverige har skrivit under diverse konventioner beträffande mänskliga rättigheter, men har ändå satt i system att bryta mot nämnda konventioner. Staten Sverige får gång på gång kritik för brott mot de mänskliga rättigheterna, på grund av den familjesplittringspolitik som tillämpas. Här står Sverige i särklass.

Teori

: (enligt S-programmet). I marknadens och kapitalets Europa ökar avstånden mellan "anställda och företag", konsumenter och företagsledning", "medborgare och näringsliv".

Verklighet

: I det Sverige som styrs av (s) ökar avståndet mellan barn och föräldrar. Flera tusen barn skiljs varje år från sina biologiska föräldrar (ofta arbetslösa och ekonomiskt svaga) för att placeras hos bättre bemedlade. Dessutom får de nya föräldrarna "ekonomiska förmåner som förvägrats de riktiga föräldrarna.

Teori

: Under rubriken "Jämställdhet" står att varje form av diskriminering skall bekämpas".

Verklighet

: Här kan vi se ett mycket tydligt klasstänkande. Det är nämligen de ekonomiskt svaga som blir av med sina barn.

Det kan vidare noteras att (s) i sitt förkortade 6-sidiga program inte med ett ord har nämnt "familjen". Existerar den inte i den värld där barnen enligt (s) tillhör samhället ? Vilka mänskliga rättigheter är det egentligen man förespråkar ?

Sven-Erik Berg

Kungsvägen 81

914 32 NORDMALING

Tel 0930-10911

Powered by AIS