Swedish

Välj ditt språk

Örnsköldsviks Allehanda har i en serie artiklar gjort en ingående skildring av fallet med den sjuåriga flickan som tvångsomhändertogs och placerades i fosterhem - helt i onödan.

Sven-Erik Berg blev mycket illa berörd av Örnsköldsviksfallet., dels pga att hans eget barnbarn blev utsatt för ett onödigt och skadligt tvångsomhändertagande, Tinafallet., dels pga att det var samma socialsekreterare som var handläggare i bägge fallen.

Flickans far dog i hjärtinfarkt tidigt på morgonen, midsommarafton, den 21 juni 2007. Sven-Erik Berg skrev en minnesruna över Bernt Hörnell..

Sven-Erik Berg har nu gjort en anmälan mot de ansvariga socialtjänstemännen och socialnämnden i Örnsköldsvik till Justitieombudsmannen.

Sven-Erik Bergs JO-anmälan publiceras här med anmälarens benägna tillstånd.

Örnsköldsviksfallet - Sven-Erik Bergs JO-anmälan

Sven-Erik Berg

Bergsgatan 3

914 32 NORDMALING

2007-08-07

Till

Riksdagens Ombudsman, JO

Box 16 326

103 26 STOCKHOLM

Anmälan mot de tjänstemän inom Humanistiska nämndens ansvarsområde i Örnsköldsviks kommun som handlagt ärendet Anna Hörnell. Anmälan skall även omfatta andra offentliganställda tjänstemän inom samma kommun, vilka eventuellt varit delaktiga i handläggandet.

Ärendet Anna uppmärksammades i en artikelserie i Örnsköldsviks Allehanda under perioden 2006-03 -- 2006-10.Lilla Anna (knappt 7 år) tvångsomhändertogs i mars 2006, på något märkliga grunder. En påstådd anonym anmälan ledde till att familjen Hörnell under en längre tid kom att trakasseras av företrädare för de sociala myndigheterna. Via ett ofullständigt och manipulerat underlag tog nämnden beslut om att tvångsomhänderta Anna.

Flickan placerades bl. a. hos en man som visade sig vara pedofil. Detta fatala missgrepp torde utan vidare kunna skyllas på bristande engagemang hos ansvariga handläggare. När mannens beteendemönster blev känt, flyttades hela familjen Hörnell skyndsamt till en undanskymd tillvaro åtskilliga mil från hemkommunen.

Under vistelsen i den kojliknade ”bostaden” fortsatte förföljelsen från socialarbetarnas sida. Modern blev skild från övriga familjen för att ”mor och barn hade för bra relation” !!!Familjen hotades sålunda: Om ni inte skriver på om en frivillig placering för Anna, kommer vi att placera hela familjen i Örebrotrakten (?) under minst tre månader, för utredning.

Kammarrätten gav så småningom familjen Hörnell rätt, men vid det laget hade de sociala myndigheternas agerande satt djupa, outplånliga spår i familjen, för all framtid. Handläggande tjänstemän kunde inte svälja prestigeförlusten utan fortsatte att trakassera familjen Hörnell. Familjemedlemmarna mådde allt sämre av den tortyrliknande behandlingen och orkade till sist inte bo kvar i hemkommunen. Familjen flyttade till Motala, men den ständiga oron för vad de sociala myndighetsutövarna kunde komma att företa sig framöver, hängde som ett svart moln över den förut så lyckliga lilla familjen.

Vi som kände familjen och kunde notera den förtvivlan och oro som ständigt präglade familjen Hörnells vardag, befarade att historien skulle få just det slut som blev följden. Familjefadern Bernt Hörnells hjärta höll inte längre för påfrestningarna. Den 21 juni drog han sin sista suck, endast 61 år gammal. Det är lätt att se ett samband mellan hansallt för tidiga död och den brutala behandling han fått genomlida.

Den tjänsteman som haft en huvudroll beträffande ”utredningen” i ärendet Anna har under senare hälften av 1990-talet tjänstgjort i Nordmalings kommun. Även där har hon utmärkt sig genom manipulerade och ofullständiga ”utredningar”, vilka lett till onödiga tvångsomhändertaganden, exempelvis i Tina-fallet.

Ett annat ärende, där samma tjänsteman fungerade som handläggare, slutade också med dödsfall. En långtidssjukskriven man i 50-årsåldern, tvingades leva långt under vad som anses vara lägsta standard, på grund av tjänstemannens godtycke. Under en period av arton (18) månader betalade hon ut tolvhundra(1.200) kronor mindre än vad mannen var berättigad till enligt normen - varje månad !! Strömmen i mannens bostad var avstängd augusti till mitten av november. Vattnet var strypt. 14 december 1999 dog mannen 51 år gammal.

Var god observera att vi här inte har gått in på alla de vidrigheter som tjänstemannen gjorde sig skyldig till i övrigt, i kontakterna med den aktuelle mannen.

Agerandet från ansvariga tjänstemän synes inte överensstämma med vad som står i Socialtjänstlagen, ej heller i Europakonventionen.

Med anledning av vad som anförts ovan samt det som Ö-viks Allehanda avslöjat i fallet Anna, får jag be att JO;

a) i första hand granskar handläggande tjänstemäns agerande i fallet Anna Hörnell.

b) i andra hand utsträcker granskningen till att omfatta samtliga ärenden, där socialsekreterare Carina Wikman varit involverad, i såväl Örnsköldsviks som Nordmalings kommuner.

M v h
Sven-Erik Berg

Till minne av Bernt Hörnell.
Av Sven-Erik Berg

Örnsköldsviksfallet. Anonymt brev slog familjens liv i spillror.
En serie artiklar i Örnsköldsviks Allehanda

Powered by AIS