Christina Lundin är journalist på Lerums Tidning. Artikeln är tidigare publicerad i LT onsdagen den 26 februari 1997. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som pågick mellan den 26 februari - 5 mars 1997 med anledning av Striptease-programmet den 23 februari 1997 samt uppföljningen den 2 mars 1997 om socialtjänstens i Lerums kommun handläggning av tvångsomhändertagandet av de två små bröderna. Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

Hotelsebrev och JO-anmälningar

Av Christina Lundin

LERUM: TV-programmet Striptease hade precis slutat när socialchef Astrid Levin Larsson fick det första telefonsamtalet.

Både hon och socialnämndens vice ordförande har polisanmält brev och telefonsamtal som de upplevt hotfulla.

Samtidigt har de båda anmälts till JO av privatpersoner från hela landet.

Telefonen har gått varm både hos socialkontoret, kommunens egen växel och på kommunkansliet. Människor har ringt från hela landet och så gott som samtliga har varit mycket upprörda.

- Många har också varit otrevliga och hotat oss med både det ena och andra. Vi har också fått många brev med samma innehåll, konstaterar socialchef Astrid Levin Larsson.

Själv har hon per brev blivit hotat med att bland annat få knäskålarna bortsparkade, men det finns ju rollator och att snart ska man komma ner till Lerum och oskadliggöra hela gänget.

Socialchefen har polisanmält det hela och det har även socialnämndens vice ordförande Lars Olsson (s) gjort:

- Det känns väldigt obehagigt och jag är chockad över vad människor kan häva ur sig. Under alla mina år som politiker har jag aldrig, varit med om något liknande, säger han.

Han tar hoten på allvar, speciellt som han efter en allvarlig sjukdom har anledning att vara extra försiktig med sin fysiska hälsa.

- Jag är inte beredd att jobba politiskt med livet som insats säger han och berättar att han har begärt polisskydd via brottsofferjouren.

Anledningen till att Lars Olsson fått ta emot hot, trots att han, inte ens nämns vid namn i TV-programmet är att han fick träda in och ta mot telefonsamtal från upprörda TV-tittare i torsdags då både socialchefen och socialnämndens ordförande var på kurs.

TV-programmet har dock föranlett fler anmälningar. En enig socialnämnd beslutade i torsdags att anmäla Striptease-programmet till radionämnden med motiveringen att det var osakligt och gav en ensidig beskrivning av ärendet.

Justitieombudsman, (JO) har också fått ta emot ett tiotal anmälningar med anledning av Striptease-programmet. Framför allt, är det privatpersoner från hela Sverige som har anmält socialnämnden, socialtjänsten och socialchefen i Lerum.

- Avdelningschef Anette Johannesson på Lerums socialkontor har också JO-anmält lärarna på pojkarnas nya skola, för att få utrett varför de skrivit två olika brev.

I sin anmälan hänvisar hon till en lagparagraf som ålägger offentliganställda att anmäla om barn far illa och att i samband med utredning lämna så noggranna uppgifter som möjligt.

Går det till så här i Lerum?.

Måtte det gå bra för småkillarna .

Lögn eller sanning.

Beslutet om tvångsvård upphävt av socialnämnden i Lerum.

Fallet Frank i Lerum - En studie i hur socialarbete ej skall bedrivas.

Powered by AIS