Anna Nyberg är journalist på DALSLÄNNINGEN. Artikeln är tidigare publicerad i DALSLÄNNINGEN den 6 februari 2009. Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

Jurist anmäler behandlingshem efter tidningsnotis

Av Anna Nyberg

TÖSSE

En notis i Dagens Nyheter samt en insändare i Dalslänningen tidigare i år har fått en kvinnlig jurist i Göteborg att reagera och göra en anmälan till åklagarmyndigheten.

Ärendet gäller den tolvårige pojke med en mental störning som i januari i år rymde från ett behandlingshem i Tösse. Behandlingshemmets tyska personal väntade ett helt dygn med att anmäla hans försvinnande till polisen.

- För varje vuxen person måste det vara uppenbart att om ett barn på flykt i januari i det kalla klimatet som finns i Sverige, somnar utomhus eller i ett oeldat hus på grund av utmattning under flykten, föreligger en alldeles uppenbar fara att barnet fryser ihjäl, skriver juristen i sin anmälan till åklagarmyndigheten.

Hon skriver vidare att det givetvis inte är tillräckligt att personalen på behandlingshemmet ifråga själva letar efter barnet.

- Alldeles särskilt som det tydligen rör sig om tysk personal som rimligen inte kan ha någon större lokalkännedom om skogarna i Dalsland. Jag menar att här föreligger från personalens sida brottet "framkallande av fara för annan".

Kan vara mordförsök

Juristen framför att alternativrubricering, enligt hennes mening, även skulle kunna vara försök till mord med eventuellt uppsåt.

- Jag vill med skärpa framhålla att underlåtenhet att agera för att rädda livet på ett barn givetvis är straffbar när det gäller vårdpersonal som har vårdansvar för barnet.

Till sin anmälan bifogar juristen dels en notis från DN, dels en insändare som publicerades i Dalslänningen 20 januari med rubriken "Ett Guantanamo i Dalslandsskogarna", som ifrågasätter precis samma sak som anmälaren.

Juristens kännedom om ärendet kommer enbart från de bifogade tidningsklippen.

Powered by AIS