Symposiets föreläsare:

Florence Bellone

Florence Bellone, journalist, Nice, Frankrike

Florence Bellone är en energisk och färgstark människorättsförkämpe.
Hon är korrespondent vid RTBF (belgisk-fransktalande radio) i Storbritannien, där hon genomförde en långtgående undersökning av ödet av så kallade skyddade barn.
Florence Bellone medverkade vid den brittiska parlamentets undersökning 2012-2013 där hon lämnade en skriftlig inlaga (se nedan). 
Florence Bellone's reportage om rättsövergreppen mot barn och familjer i Storbritannien chockerade fransktalande Belgien och hon förärades det prestigefyllda Lorenzo Natali Europapriset för mänskliga rättigheter. Reportagen gav upphov till många reaktioner och en riklig mängd insändare.

Florence Bellone arbetar alltjämnt som journalist och hon anlitas ofta som föreläsare vid konferenser runtom i Europa.

 Läs gärna: The Child Protection System in England. Supplementary written evidence from Florence Bellone


  Florence Bellone. La protection de l’enfance au Royaume-Uni est un trafic légalisé qui débouche sur un crime honteux : l'adoption forcée 

 

Sven-Erik Berg

 Sven-Erik Berg, Morfar, Nordmaling

 

Sven-Erik Berg är en energisk och färgstark människorättsförkämpe.
Han är morfar till Tina, som föddes 1993 och tvångsomhändertogs och placerades i fosterhem, under täckmanteln "barnets bästa".  

Efter en lång och seg kamp lyckades Sven-Erik Berg och hans hustru, Ingrid Berg, få tillbaka sin dotterdotter, Tina, till sin mor.

Sven-Erik Berg var aktiv i Mormorsupproret, som 1997 lyckades få riksdagen att införa i Socialtjänstlagen 22 § fjärde stycket, rätten för far- och morföräldrar och nära släktingar att bli utredda för placering av släktingbarn hos dem, på samma villkor som främlingarna som socialtjänsten brukar välja. Sven-Erik Berg har skrivit boken "Myndighetsmaffian" som handlar om Tinafallet och de sociala myndigheternas, åklagarnas och domstolarna förföljelse av familjen.

Läs gärna: TINAFALLET av Sven-Erik Berg, Se också: BARNAROV

Läs gärna NKMR:s presentation av Sven-Erik Bergs bok: MYNDIGHETSMAFFIAN

.

Trine Odemotland 

Trine Ødemotland, advokat, v. ordf i NKMR, Danmark

Trine Ødemotland är advokat i Fredriksberg, Danmark.
Hon är v. ordförande i NKMR och i likhet med alla NKMR:s andra styrelsemedlemmar, har hon ett brinnande patos för rättvisa och skydd av barns och deras familjers mänskliga rättigheter, inte bara i våra nordiska länder men också i Europa och vår omvärld.

För mer information se: http://www.jusner.dk/about

Jorge Jimenez Martin

Jorge Jiménez Martín, domare, Barcelona, Spanien

Jorge Jiménez Martín är barndomare i Barcelona, Spanien och han är lärare vid institutet för blivande domare.
Jorge Jiménez Martín arbetar nära barn, familjer och det sociala systemet för att säkerställa det bästa resultatet för barnen och familjerna som kommer i myndigheternas fokus.
Han har uttryckt allvarlig oro för ökningen av fall där barn misshandlar sina föräldrar.

 

Sverre Eskeland

Sverre Eskeland, rettsmedhjelper, Bergen, Norge

Sverre Eskeland, har i minst 20 år, arbetat som ombud för familjer vars barn har tvångsomhändertagits av norskt barnevern och placerats i fosterhem.
Han var under många år suppleant i NKMR:s styrelse och han har vid flera tillfällen varit föreläsare på NKMR:s Symposier.
Sverre Eskeland är visserligen inte längre styrelsemedlem i NKMR men han fortsätter att arbeta för rättvisa och skydd av barns och deras familjers mänskliga rättigheter, inte bara i Norge och våra nordiska länder men också i Europa och vår omvärld.

Läs gärna: Rettssikkerhet, barnevern og forandringer i lovverket - Sverre Eskelands foredrag

Debattpanelens moderatorer:

Madeleine Johansson

Madeleine Johansson, jur. kand Jur. kand Madeleine Johansson arbetar med civilrätt, familjerätt och LVU.
Hon är styrelsemedlem, sekreterare, och speciell resurs i NKMR. Madeleine Johansson är en stark försvarare av barns och deras familjers
mänskliga rättigheter och hon ingick i delegationen som reste till
Europaparlamentets Petitions Committee i mitten av april 2016 för presentationen av Petitionen.
I mån av tid deltar hon i samhällsdebatten.