Rapporter och brev


Förskolans genusindoktrinering i förhållande till föräldrarätten. En gemensam skrivelse till Skolverket från NKMR, Stiftelsen Familjekampanjen och Föreningen för barnens rätt till föräldrarnas tid
Göteborg, Malmö, Västerås - 2012-06-10


The Munro Review of Child Protection: Final Report
Department of Education, London, England - May 2011


Nyttårstale til 17. Mai

 Er barnevernet blitt betre?
Rapport fra Møre og Romsdal - 05.03.2012


NKMR:s skrivelse till barn- och äldreministern gällande en total översyn av LVU
Göteborg - 2012-02-07


God Jul & Gott Nytt År 2012

NKMR:s symposium & årsmöte, 20 augusti 2011

Justissekretariatene: Barnesakkyndig kommisjon

Ett gott hem? Normer för en lämplig fosterbarnsplacering Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926–1935
Rapportserie i socialt arbete. Nr 3, 2007


Upprättelseutredningen - Barnet som samhället svek

God Jul & Gott Nytt År 2011

New Council of Europe guidelines on child-friendly justice
Press release - 865(2010), Strasbourg, 17.11.2010


NKMR firar de mänskliga rättigheternas dag - 2010 NKMR OBSERVERAR FN-DAGEN 2010

NKMR:s symposium & årsmöte, 21 augusti 2010

 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter
SOU 2010:70


NKMR:s skrivelse till Sveriges regering ang. LVU och ministrarnas svar
 i september 2010


NKMR:s Remissyttrande ang SOU 2009:61 "Modernare adoptionsregler", 7 juni 2010.

 Siv Westerbergs JO-anmälan mot generaldirektören på Statens Institutionsstyrelse pga inlåsning av intagna barn
Göteborg, den 19 maj 2010


NKMR firar internationella familjedagen, 15 maj 2010


Gry Scholz Nærø's henvendelse til barneminister Audun Lysbakken
Bergen, Norge - 08-05-2010


 NKMR:s utvärdering av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna, 2010-04-30

Barneombudets rapport: Maktesløst tilsyn. Tilsyns- og klagesystemet i barnevernet, mars 2010

Vanvårdad i samhällets regi

Socialnämndernas handläggning av ärenden enligt LVU
Länsstyrelsen Västernorrland Välfärdsavdelningen, Rapport 2009:13


Satsing på barn og ungdom: Årets presentasjon er ferdig!
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Pressemelding - 19.02.2010


SOU 2009:99 Vanvård i social barnavård under 1900-talet

God jul 2009 & Gott Nytt År 2010

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas dag, 10 december 2009

NKMR OBSERVERAR FN-DAGEN

NKMR:s symposium & årsmöte, 22 augusti 2009

NKMR firar internationella familjedagen, 15 maj 2009Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon
Rapport fra Barne- og Likestillingsdepartementet


LINKÖPINGFALLET: Förföljande strategier, förtryckande metodik och myndigheters misshandel av barn.
Författare: Berit Rönnbäck. Handledare: Bo Edvardsson


Kritisk granskning av BBIC:s teori och av barnavårdsutredningar med respektive utan BBIC - Same same but different?
Examensarbete av: Malin Hedlund & Celina Lovén


BBIC – en farlig vårdideologisk paradox: Enögd barnperspektivsmonopolism hindrar helhetssyn
Av Maths Lundsbye


Röster om BBIC
Av B Aronsson & J Kildén


NKMR firar de mänskliga rättigheternas dag - 2008NKMR:s symposium & årsmöte, 23 augusti 2008

Tillsyn av familjehemsvården i Västra Götalands län - granskning i 11 kommuner/stadsdelsnämnder

NKMR firar internationella familjedagen, 15 maj 2008

Socialtjänsten och barnen. Länsstyrelsernas granskning av den sociala barn- och ungdomsvården 2006 - 2007


NKMR:s brev till Norges nya barneminister och hennes svar

NKMR FIRAR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS DAG - 2007

 

Vårdnadsöverflyttningar för barn placerade i familjehem. Uppföljning av lagändring enligt proposition 2002/03:53

Stärkt skydd till barn i utsatta situationer

 

NKMR:s Symposium och Årsmöte den 9 juni 2007

 

NKMR firar Internationella Familjedagen den 15 maj 2007

 

Internationella Brottsofferdagen den 22 februari 2007

 

NKMR:s polisanmälan mot Vindafjord kommune

Felaktigt dömda
Rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt


 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!


Motion till riksdagen 2006/07:So361
Av Irene Oskarsson (kd)

Angående samhällets stöd för organisationerna Stulen barndom, Samhällets styvbarn och Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers rättigheter i de nordiska länderna

 Sakkyndige psykologer under faglig kritikk

 Danmarkstur-invitation fra Danmarks Børn

Utredningen om vanvård i den sociala barnavården, S 2006:05 - pressmeddelande

Rapport från Ruby Harrold-Claessons besök till Nya Zeeland den 19 juli - 1 augusti 2006.

NKMR:s 10-års jubileum: Symposium och Årsmöte den 17 juni 2006

 

NKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN den 15 maj 2006

 

Internationella Brottsofferdagen den 22 februari 2006

 
Trondheim kommune: Ungdomsundersøgelse. Hovedrapport 2005

Socialstyrelsen föreslår en oberoende granskning av den sociala barnavården

Vidensopsamling om social arv - Se särskilt kapitel 7

 
NKMR:s brev till Socialförsäkringsministern ang. utredningskommissionen m m

SLÄPP DE TVANGSFJERNEDE BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

NKMR:s Community Night på Världskulturmuséet den 9 november 2005

NKMR:s symposium och årsmöte 18 juni 2005

NKMR firar internationella familjedagen
den 15 maj 2005


En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna  

En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna. NKMR:s synpunkter  

Förändringar av socialtjänsten
Av Thomas Julin m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2000/01:So212


 
Barnehjem og spesialskoler under lupen

Anmälningar till länsstyrelsen och socialstyrelsen ang. Västrumsgårdens psykologer

NKMR:s symposium och årsmöte den 5 juni 2004

EN MILJON TRÄFFAR TILL NKMR:S HEMSIDA!

NYTT BESÖKSREKORD - MARS 2004

Nordiskt Seminarium i Oslo om bekämpande av terrorism och iakttagande av mänskliga rättigheter, 22 oktober 2003

 Norges offentlige utredninger - NOU 2000: 12
Barnevernet i Norge
Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer


NYTT BESÖKSREKORD - JANUARI 2004 

FN-DAGEN 24 OKTOBER 

NKMR:s förslag till motion till riksdagen angående socialtjänstlagen (SoL) och Lag om vård av unga (LVU)


Internationella Barndagen 6 oktober 2003   

SYMPOSIUM & ÅRSMÖTE 14 juni 2003   

Borgerdebat.dk hälsning till NKMR på Norges nationaldag , 17 maj 2003 

NKMR firar internationella familjedagen, 15 maj 2003 

Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR)
Pressemelding 30. mai 2003
Et ødeleggende barnevern med brutale inngrep i norsk økonomi.
  

Familiens Børneråd (Forældrenes Børnekommission).
Af Majken Frost
   

Vurderinger av personer knyttet til barn og omsorg  

 SVT kritiserat och SR fällt för program om omhändertagande i Oskarshamn
Beslut från Granskningsnämnden
 


Høring om tvangsadoption. København d. 22.januar 2003 Av Majken Frost

NKMR inbjuder till presskonferens 2002-12-19

CAFÉDEBATT I STOCKHOLM

FLYGBLADSKAMPANJ - SEPTEMBER 2002

SYMPOSIUM I STOCKHOLM, 24 AUGUSTI 2002 

ÅRSMÖTE & SYMPOSIUM 1 juni 2002
 

NKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN, maj 15, 2002


Internationella Barndagen 2002 

NKMR:s remissyttrande till Justitiedepartementet över SOU 2000:77 - Omhändertagen.  

Professor emeritus Jacob W.F. Sundberg - utländsk hedersledamot av American Academy of Arts & Sciences.

USA kritiserar att barn göms i Sverige

 Internationella Barndagen 2001 

 NKMR TILLSKRIVER UNICEF OCH VÄRLDSKONGRESSEN OM FAMILJERÄTT

COMMUNIQUÉ to UNICEF Summit meeting September 19 - 21 2001

COMMUNIQUÉ to THE 2001 WORLD CONGRESS ON FAMILY LAW AND THE RIGHTS OF CHILDREN AND YOUTH, Bath, England, 20 - 22 September 2001

 Sakkyndiges virksomhet i Bjugn-saken – analyse og vurdering foretatt av vitnespsykolog Astrid Holgerson
Av Marianne Haslev Skånland


 Processen i Strasbourg med särskild hänsyn till respekten för familjelivet – Föreläsning vid NKMR:s symposium 2001
Av Prof. Jacob W. F. Sundberg


ÅRSMÖTE & SYMPOSIUM 19 maj 2001

 
Motion till Riksdagen 2001/01:So212 - Förändringar av socialtjänstlagen
Av Thomas Julin m.fl (mp)


 
Rapport fra 1. Maj mødet i Tangkrogen Århus
Af Kirsten Skovbo


 
Address to the Special Commission Reviewing the Operations of the Hague Convention

Barnevernet i Norge - Befringutvalget. Internasjonal barnevernforskning av betydning for spørsmålet om omsorgsovertakelse er til barnets beste
Av Sverre Kvilhaug


 
Sven-Erik Bergs brev till Barnombudsmannen

Helena Lufumas brev till Barnombudsmannen

 
Sexuella övergrepp på barn. Brev till ledamöterna i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp
Av Lena Hellblom Sjögren


   NKMR:s remissyttrande till Justitiedepartementet över SOU 2000:77 - Omhändertagen.  

SLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !  

Skrivelse till Socialstyrelsens Generaldirektör ang. konferens i mars 2000.
Av Gustav Hellsing


Rapport från en konferens i mars 2000.
Av Gustav Hellsing
 

 Årsmöte & Symposium 17/6 2000

Stora brister i utredningar om barn som far illa
Av Ruby Harrold-Claesson


Socialstyrelsen - Ny rapport om barnavårdsutredningar. Rättssäkerheten påverkas av begreppsförvirring och skiftande organisation 

Socialstyrelsen - Ny rapport (2000-09-03) om barnavårdsutredningar. - Barnavårdsutredningar i sex kommuner. En vinjettstudie. Sammanfattning

Socialnämnden i Kumla går back med fyra miljoner

Socialstyrelsens svar på NKMR's ansökan om verksamhetsbidrag

Kritik mot fosterhemsplacering.


"Towards a Child-friendly Society" - Communiqué to the Council of Europe Family Minister Conference, Stockholm 14 - 16/6 1999

  Raoul Wallenbergpriset till Professor Jacob Sundberg

Referat fra NKMR's Årsmöte den 5 juni 1999

Årsmöte och symposium den 5/6 1999

 
Öppet brev till områdeschefen i Gävle av advokat Tryggve Emstedt

 
Resolution tagen av jubileumsmötet den 28/11 1998

 
Rapport från NKMR's jubileumsmöte i Köpenhamn den 28 november 1998

 
Kallelse till NKMR's jubileumsmöte i Köpenhamn den 28 november 1998

 
Rapport från NKMR's informationsafton för jurist- och medicinstuderande den 11 november 1998

Socialministerns svar till Sven-Erik & Ingrid Bergs brev

Sven-Erik & Ingrid Bergs brev till Socialministern

  Rapport från Sveriges Rättssäkerhetsförbund seminarium i september 1998

 
Uttalande taget av årsmötet den 12/6 1998

Advokat Lennart Hanes brev till socialministern och justitieministern angående skadestånd för barn och föräldrar som drabbats av tvångsomhändertagande

Anförande av riksdagsmannen Thomas Julin (mp) den 16/4 1998

Årsmöte 12/6 1998

Seminarium i Sveriges Rättssäkerhetsförbund

Lukrativ fosterhemsförmedling för sektionschefen vid SDN-Biskopsgården + Anmälan

Brev till Socialministern + Svar

 

Tillbaka till Huvudsidan

Powered by AIS