Rätt att stänga Solhem anser Sävsjös kommunalråd

Av Anna Hübsch

 

  

Anna Hübsch är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 5 mars 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

SÄVSJÖ

Kommunalrådet Stefan Gustafsson kritiserar starkt behandlingshemmet Solhem.

 

- När verksamheten inte längre kan hålla den kvalité ett vårdhem måste ha, då har den inget berättigande, säger han.

 

Stefan Gustafsson tycker att det är rätt att behandlingshemmet Solhem stänger. Trots det är han i grunden positiv till privata vårdinrättningar. Han anser att det är viktigt att offentlig verksamhet konkurrensutsätts genom att det finns privata alternativ. Ibland kan privata vårdverksamheter erbjuda bättre och billigare lösningar, eftersom de är mindre och kanske inte lika resurskrävande som stora kommunala eller landstingsdrivna verksamheter, är hans åsikt.

 

- Men det är viktigt att privata vårdverksamheter ska hålla minst så hög eller högre kvalité än offentliga.

 

Han välkomnar privata verksamheter i kommunen men anser att det måste råda stor kontroll och insyn i verksamheten. Gustafsson har själv tidigare arbetat på ett privat dagcenter för psykiskt utvecklingsstörda.

 

- Det ligger i de privata vårdverksamheternas intresse att ha stor öppenhet och tala om vilken bra verksamhet de erbjuder.

 

Jobb försvinner

När det gäller det privatägda behandlingshemmet Solhem, tycker han att det är rätt beslut att stänga hemmet. Han tycker det är tråkigt att jobb försvinner från kommunen men att man måste sätta de människor som behöver omsorg i första hand.

 

- Det här har varit ett bekymmer i flera år och kommunen har fått göra flera anmälningar mot hemmet. Tyvärr var det kanske nödvändigt att stänga det. När verksamheten inte längre kan hålla den kvalité ett vårdhem måste ha, då har den inget berättigande.

 

Kritik mot Nybro

Han ifrågasätter också Nybro kommuns handlande då man placerat den 19-årige utvecklingsstörde pojken på Solhem, som ej har verksamhet för utvecklingsstörda.

 

- Jag blir bestört och ledsen och är frågande till hur kommunen tänkt och hur de kunnat betala så enorma dygnskostnader.

(Nybro kommun betalade först 10 000 kronor per dygn för en placering på Solhem och sedan 6 500 kronor när placeringen övergick till ett annat av paret Quists bolag. red anm.)

 

Nybro kommun har tidigare placerat utvecklingsstörda personer i Sävsjö kommun för vård men då inom den kommunala omsorgen.

 

- Det förvånar mig att Nybro kommun har vänt sig till ett annat företag som inte har den kompetens och den verksamhet som krävs.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Powered by AIS