Konfiskation av föräldramakten

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

  

 

Den här insändaren är NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson svar till insändaren skriven av "Besvikna Tonårsföräldrar" som publicerades i Lerumsventilen i Lerums Tidning den 14 december 2000.

 

 

  • Bästa Besvikna Tonårsföräldrar,

    

   Undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf. i NKMR, skriver till Er med anledning av Er insändare i Lerums Tidning där Ni frågar "Varfor har föräldrar ingen rätt mot tonåringar?"

   Dessvärre har Sveriges föräldrar utsatts för en konfiskation av makt - varefter makten har lagts på socialtjänsten, som har fått uppgiften att hävda barnens rättigheter mot sina egna föräldrar. Kuppen genomfördes av det statsbärande partiet som under 1960-talet och 1970-talet lade ned stor energi på att skärma av barn från sina föräldrar. Föräldraskap sågs som något ont. Föräldrabalken talar inte om föräldrar utan om "vårdnadshavare", för att nämna ett exempel.

   I en gemensam artikel (som jag betraktar som ett manifest) med titeln "Ungdomar måste mötas av fast reaktion" skriven av justitieministern Gun Hellsvik och skolministern Beatrice Ask publicerad under "Brännpunkt" i Svenska Dagbladet söndagen den 5 september 1993, framhöll författarna att Sverige behöver en ny familjepolitik.

   Ministrarna skrev:

   "Sedan några år tillbaka finns en gryende samhällsdebatt om moraliska och etiska frågor. (...) Vi börjar nämligen se resultaten av den allmänna hållningslöshet som socialdemokraterna under 60- och 70-talen upphöjde till en politisk idé. Det gällde synen på familjen, på skolan och undervisningen men också på rättssamhället i stort.

   Det finns vissa grundläggande idéer som vi tror att de flesta människor i vårt land i princip instämmer i: Vuxna människor har ett ansvar att lära de yngre vad som är rätt och fel. Föräldrar har ett särskilt sådant ansvar gentemot sina barn.....Unga människor som överträder normer måste lära sig att ta konsekvenserna av detta och kunna räkna med att möta en fast reaktion. Staten skall på alla sätt underlätta för föräldrar och bl a lärare att fullgöra sina fostrande uppgifter. "(mitt förtydligande).

   "Avoghet mot familjen

   Det har allt sedan 60-talet hos socialdemokraterna funnits en svårförklarad avoghet mot familjen och en ovilja att låta skolan fullgöra sin viktiga normförmedlande roll. Föräldrar fick veta att de "snöpte" barnen i deras utveckling. De fick klart för sig att barnen mådde bäst om de togs om hand av pedagogiskt utbildad personal i offentliga institutioner...Föräldrarna ansågs alltså okunniga och närmast till skada för barnen...." (...)

   "Slutligen är det nödvändigt att då barn eller ungdomar överträder föreskrivna regler skall de mötas av en fast reaktion hemma och i skolan. Mot denna bakgrund är ett antal förändringar nödvändiga i vårt land.

   Därför

   behöver vi en ny familjepolitik som visar att ansvaret för barnens tillsyn och fostran är föräldrarnas ....

   Det är hög tid att låta föräldrar och skolpersonal ta ansvar för de unga i vårt samhälle. Försummar vi det sviker vi våra barn!"

    

   Jag översänder en artikel publicerad den 6 december 2000 i G-P Nära, Nordost för kännedom. Samtidigt hälsar jag Er välkomna att avlägga ett besök på NKMR:s hemsida på Internet. Adressen är:

   https://www.nkmr.org. Vi publicerar på svenska, norska, danska, engelska, franska, finska och tyska.

    

   Jag vill också önska Er en God jul och ett Gott Nytt År där Ni återtar Ert föräldraansvar över Ert barn.

    

   Med vänliga hälsningar

   Ruby Harrold-Claesson
   Jur. kand
   Ordf. i NKMR

    

   Varför har föräldrar ingen rätt mot tonåringar?

   Barn - Foreldres eiendom !

   Tonårsrevolt i socialstaten

   Familjens roll större i Europa

   Familjen får mer makt eller Socialen tappar terräng?

   Föräldrar till tvångsomhändertagna barn polisanmäler socialen

   Till Pågående rättsfall

   Tillbaka till Artikelindex

   Tillbaka till Huvudsidan

Powered by AIS