Kommunernas lönsamma människohandel: Tre Exempel
Av Ove Svidén, civilingenjör, fil dr och ordf. i World Peace Foundation

 

 

 

 

 

Ove Svidén är Civilingenjör i flygteknik, fil.kand. i samhällsvetenskap och teknologie doktor vid Ekonomiska Institutionen, Linköpings Universitet. Han var ansvarig för avd Energiprognoser vid Volvo AB, Forskare vid IIASA, International Institute for Applied Systems Analysis, Österrike, anitad som scenarioskrivare i projektet DRIVE säkrare vägtrafik, DGXIII, i Bryssel 1988-92. Han var också deltagare i DRIVE-SECFO System Engineering and Consensus Formation Office. Ove Svidén var grundare och VD för ARISEeeig (European Economic Interest Grouping) kring transport- och energifrågor i Bryssel 1992-99 och han är styrelseordförande i Insamlingsstiftelsen World Peace Foundation sedan 1989 och initiativtagare till motionen om ett Fredsutskott i Sveriges Riksdag

 

Inlägget skickades till Ring P1, söndagen den 29 april 2007 och till regeringen och ett stort antal myndigheter. Dess vidare öde är ännu okänt.

 

Inlägget återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

Nilla var en heroinmissbrukare från Stockholm. Det privata vårdbolaget Ruffel och Båg AB placerade sitt lönsamma LVM långt bort, i ett familjehem i Skåne. LVM betyder Lagen om Vård av Missbrukare. Intäkten för en LVM är 85 tusen kronor per månad! Pengarna delades mellan Hörby Kommun och vårdbolaget, tills att Hörby vann maktkampen. Nilla höll den lokala polisen och socialförvaltningen sysselsatta i två år. Hon delade upp sina Rohypnol bromsmediciner och sålde dem till kamraterna på Komvux. Kommunen hade tjänat några miljoner kronor på Nilla innan de fattade hur mycket elände hon ställt till med i den lilla kommunen. En lärorik läxa.

Stefan hölls fast i Hörby under 5 år tills han genom en enda olovlig resa till Stockholm i höstas, plötsligt blev helt utförsäkrad av den numera avsatte socialchefen Eva Rehnlund. Stefan har kunnat klassas som knarkare i den sekretessbelagda journalen i kommunarkivet, sen det att han framgångsrikt hävt sin cancer med receptbelagda drogmediciner. Hans närvaro i Hörby har inbringat kommunen uppskattningsvis 3-5 miljoner kronor brutto.

Susanne har mist vårdnaden av tre söner och en dotter enligt LVU-bestämmelserna under det senaste året. Lagen för Vård av Unga innebär att staten bidrar med 50.000 kronor per månad för varje LVU-fall. Hörby Kommun har alltså tjänat 2,4 miljoner kronor brutto under ett år på den olyckliga fyrabarnsfamiljen. Kostnaden för de familjehem som anlitades var endast en tiondel av intäkten. En mycket lönsam människohandel.

Sätt de ovanstående 5-10 miljonerna i intäkt mot de 2,2 miljoner kronor som behövdes som avgångsvederlag för en utvald syndabock. Människohandeln är grymt lönsam för de kommuner som släpper in den i sitt revir.

Förstår ni nu varför den finansansvarige konsulten och tillika socialnämndsordföranden Göran Håkansson i Hörby Kommun var nervös, när han helt fräckt och ohyfsat reste sig upp och avbröt sin närvaro i socialnämndens möte i april?  Ni ska tro att Han är byxis nu!

Socialt arbete i Sverige är politiskt styrt från allra högsta nivå. Vid Riksförbundets För Familjers Rättigheter årsmöte för ett år sedan betonades de två slutsatserna: Alltför många familjehemsplaceringar på alltför lösa grunder samt klandervärd myndighetsutövning!  Som ni alla inser av exemplen ovan tjänar de kommunala myndigheterna på att
inte lösa de sociala problemen utan på att förhala ärendena i ett lönsamt antal år!
Problemen i Vetlanda och Hörby är desamma som i hela landet.
Detta har styrts politiskt i minst tjugo år nu, alltsedan ändringen av riksdagsordningen, till förmån för kommunernas monetära mygel.

Hörby Kommun: Avsluta Er Lönsamma Människohandel!

 

 

 

Fosterbarn som god butik
Av Siv Westerberg


 

Litt mer om økonomi i barnevern
Av Marianne Haslev Skånland


Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft
Av Anita Ancarkrona


Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS