Årets mottagare av NKMR:s utmärkelse 2015

 

 

Hedersdiplom

Livstids utmärkelse / Lifetime Achievement Award

Lennart Hane

Lennart Hane, människorättsförkämpe
född 27 april 1931, död på de mänskliga rättigheternas dag, 10 december 2010


Alla som arbetar med, och som är engagerade i, frågor om mänskliga rättigheter känner Advokat Lennart Hane, Sveriges "Perry Mason".

Lennart Hane var medlem i NKMR, han var NKMR:s revisor fr o m 2003 till sin bortgång och mellan 1999 - 2002 var han revisorssuppleant.

Lennart Hane var föredragshållare vid flera av NKMR:s Symposier. Samtliga hans föredrag finns upptagna på band, men vi har inte haft resurser att publicera dem på vår hemsida. Däremot, finns åtskilliga av Lennart Hanes artiklar om mänskliga rättigheter - eller snarare frånvaron av mänskliga rättigheter - i Sverige att läsa på NKMR:s hemsida. Hans klara analys av det svenska politiska systemet med dess totalitära prägel och dess förstatligande av familjen samt hans kritik av det svenska rättssystemet har inte undgått att påverka alla som har sinne för rätt och rättvisa och mänskliga rättigheter.

Lennart Hane har också bidragit till att avslöjat den ofantliga industrin som har byggts upp i Sverige kring tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn. För er som inte känner till den här sidan av Lennart Hanes verksamhet vill jag hälsa er välkomna att läsa hans skildring "Tonårsrevolt i socialstaten" på NKMR:s hemsida.

Lennart Hane efterlämnar sin hustru, Gunilla Hane och sin son, John Hane, advokat.


Advokat John Hanes presentation av sin far, Lennart Hane

Min far, Lennart, hade som Du säkert vet tonåriga föräldrar och hamnade som en följd av det från tre års ålder på barnhem där han också drabbades av polio. Om uppväxten på barnhem i trettiotalets Sverige kan man bl a läsa initierat i Hugo Hegelands "Barnhemsbarn". Det är ingen överdrift att säga att Lennart hade en unik erfarenhet av "den goda viljan" från dåtidens institutioner som sas trädde istället för föräldrar, vilken kanske heller inte alla gånger är artskild från nutida arrangemang med fosterhemsplaceringar och annan samhällsvård av barn.  Följdriktigt var han en av dem som tidigast uppmärksammade - och kritiserade - avigsidor med begrepp som "barnens rätt" och den explosion av antalet LVU-placerade barn och ungdomar som följde i dess spår i början av 1980-talet. Han publicerade vid den tiden också en debattskrift med titeln "Förstatligande av våra barn", hade ett flertal ärenden om kränkningar av rätten till familjelivet som drevs med framgång till Europakommissionen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter och var också tillsammans med Brita Sundberg-Weitman en av de svenska "dissidenter" i den här frågan i Der Spiegels brett upplagda artikel "Kindergulag im Sozialstaat Schweden" som då publicerades. Allt detta tror jag är väl känt för Dig och NKMR. 

Under det sista halvåret han levde talade han flera gånger om att han trodde att Quickmålet skulle bli nästa stora rättsskandal i Sverige. Han fick onekligen rätt. När man idag läser Dan Josefssons vidareutveckling av Hannes Råstams arbete i "Mannen som slutade ljuga" om Quickfallet och dess skarpa vidräkning med det svenska rättssystemets oförmåga att kritiskt skärskåda redan då djupt kontroversiella för att inte säga förlegade psykoanalytiska teorier, eller Maciej Zarembas viktiga artikelserie om socialsekreterares möjlighet till påverkan av domstolsutslag i mål om vårdnad och umgänge, kan man kanske säga att tiden börjat komma ikapp Lennart. Vad som var i högsta grad politiskt inkorrekt och kontroversiellt  i början av 1980-talet börjar så småningom bli allmängiltig sanning. Han skulle utan tvekan ha uppskattat att få uppleva det.

För mer information v g se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lennart_Hane

 

Hedersdiplom

Livstids utmärkelse / Lifetime Achievement AwardHannes Råstam

Hannes Råstam, människorättsförkämpe
född 27 juni 1955, död 12 januari 2012

Hannes Råstam är känd inte enbart i Sverige utan också i vår omvärld som en djupt grävande journalist och framgångsrik musiker. Han arbetade vid Sveriges Television där han profilerade sig som grävande journalist i programmen Striptease och Uppdrag Granskning.
Han tilldelades Stora journalistpriset 1998 tillsammans med Janne Josefsson för granskningen av Osmo Vallos död. År 2005 mottog han Lukas Bonniers Stora Journalistpris för "långvarig och framstående journalistisk gärning" för bl. a granskningen av Fallet Ulf. År 2010 fick Hannes Råstam Guldspaden för tv-dokumentären om Thomas Qvickfallet. År 2012 tilldelades Hannes Råstam postumt Per Wendels pris. Den 19 november 2004 skickade NKMR ett Tack brev och Diplom till Hannes Råstam för Uppdrag granskning "Fallet Ulf" och Ekbackens behandlingshem, där han "har i reportage den 3 februari 2004 resp. den 9 november 2004, på ett förtjänstfullt sätt visat hur svaga människor lätt blir offer för olika rättsövergrepp och onödiga, skadliga och tvivelaktiga samhällets ingripanden". Hannes Råstam efterlämnar två döttrar och en son. Böcker: Fallet Thomas Qvick: att skapa en seriemördare, Grävarens testamente: Ett reportage om Hannes Råstam ur magasinet Filter

För mer information v. g se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hannes_R%C3%A5stam

Hedersdiplom

Livstids utmärkelse / Lifetime Achievement Award

 

Lena Hellblom Sjögren

Lena Hellblom Sjögren, människorättsförkämpe

Fil. Dr, leg. psykolog Lena Hellblom Sjögren har varit föreläsare vid flera av NKMR:s Symposier. Samtliga hennes föredrag finns upptagna på band, men vi har inte haft resurser att publicera dem på vår hemsida.

Lena Hellblom Sjögren anlitas ofta vid utredningar av påstådda sexuella övergrepp mot barn, i vårdnadsutredningar och i LVU-mål. Lena Hellblom Sjögren har också granskat åtskilliga fall av PAS (Parental Alienation Syndrome) d v s främmandegörande av förälder, vilket är ett syndrom som ofta förekommer i vårdnadstvister och som internationellt betraktas som grov barnmisshandel. Lena Hellblom Sjögren har också uppmärksammat att föräldraalienation iscensätts även av de sociala myndigheterna i LVU-mål.

Lena Hellblom Sjögren har skrivit boken "Barnets rätt till familjeliv. 25 svenska fallstudier om föräldraalienation", varefter hon blev utsatt för förföljelser av psykologförbundet. Lena Hellblom Sjögren är nybliven änka efter Bo Sjögren, som avled den 14 juli 2015. Hon är mor till fyra barn.

Läs även gärna: Farlig, eller farliggjord mamma?

Läs också: Psykologförbundet tvingas erkänna politiskt mygel

 

Hedersdiplom

Livstids utmärkelse / Lifetime Achievement Award


Maciej Zaremba
Maciej Zaremba,
människorättsförkämpe

Jur. Dr Maciej Zaremba, föddes den 12 mars 1951 i Poznan, Polen. Maciej Zaremba är fil kand vid Stockholms universitet med idéhistoria som huvudämne. Hans uppsats i idéhistoria, "Folkhemmets etikett och moral eller den etiska grunden för trevnaden" (1988), handlade om svenska etikettböcker som återspegling av den växande svenska medelklassens ursprung och värderingar, på 1930- och 1940-talen. 2009 utnämndes Maciej Zaremba till hedersdoktor vid juridiska fakulteten i Lund. Motiveringen lyder: "Maciej Zarembas granskning av den svenska rättsordningen kännetecknas av skarpsinne, intellektuell självständighet och rättspatos. Hans artiklar har givit upphov till flera viktiga debatter, och han har vid upprepade tillfällen uppmärksammat missförhållanden som har gått andra förbi. Genom sin gärning som journalist och författare har Zaremba gjort värdefulla insatser för den allmänna debatten om rättssäkerhet och rättvisa, en debatt som alltid måste finnas i en rättsstat."

 Maciej Zaremba har varit journalist vid Dagens Nyheters kulturredaktion sedan 1989. Han har skrivit uppmärksammade reportage som t ex Den obarmhärtige samariten, (1992), Varför dog Daniel, 14 år?  (1993) och artikelserien Rättvisans demoner, (2015), där han visar hur socialtjänsten manipulerar domstolarna i såväl vårdnadstvister som i LVU-mål.

Maciej Zaremba har blivit tilldelad åtskilliga priser för sin journalism.

Maciej Zaremba är gift med professor Agneta Pleijel.

  Tillbaka till Symposium 2015