SYMPOSIETS PROGRAM

 

KLOCKAN
PROGRAMPUNKT

Presentatör

10.00

NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson , Sverige, hälsar alla välkommna.

 Ruby Harrold-Claesson
10.10

Visning av Jerzy Donus film: For My Children.
Filmen har vunnit i tre på varandra följande internationella Filmfestivaler. Våra medlemmar jur. kand., med. lic Siv Westerberg som flerfaldigt vunnit i Europadomstolen, vår v. ordf. jur kand. Jenny Beltrán, vår ordf. jur. kand. Ruby Harrold-Claesson och fil Dr, leg. psykolog, Lena Hellblom Sjögren som har föreläst vid flera av NKMR:s Symposier, merverkar i filmen.
Filmen handlar om något som har varit mycket aktuellt sedan 1988 då jur. kand., med. licentiat Siv Westerberg vann Olsson mot Sverige i Europadomstolen. Men trots flera fällande domar i Europadomstolen, lever det rättsliga missfostret, legala barnarov eller LVU, Lagen om Vård av Unga kvar.

 
11.30

Bokpresentation
Åsa Harryson presenterar sin nyligen publicerade bok, "Kampen om Sverige."

Jan Engberg-Popp presenterar sin nyligen publicerade bok, "Boken om Popp och hans mamma Alice"

(Böckerna finns även att köpa på plats under symposiet)

Åsa Harrysson

Jan Popp- Engberg
11.40 Utdelning av NKMR:s Hedersdiplom
Utdelning av NKMR:s Hedersdiplom, postumt, till advokat Lennart Hane, fd revisor i NKMR, för hans långvariga engagemang för skydd av de mänskliga rättigheterna och hans outtröttliga kamp för skydd av barns och deras familjers mänskliga rättigheter i Sverige och de nordiska länderna. (Se presentation)

Utdelning av NKMR:s Hedersdiplom till den grävande journalisten, Hannes Råstam, postumt, för hans livsuppgift att tillvarata rätt och rättvisa genom att avslöja socialtjänstens och polis- och åklagarmyndigheternas brott mot enskilda och grupper samt korruption bland advokater och andra kadrer bl a i Fallet Ulf, samt reportagen kring det s k behandlingshemmet Oasen i Aneby i Uppdrag granskning. (Se presentation)

Utdelning av NKMR:s Hedersdiplom till den grävande journalisten, Maciej Zaremba, för att han avslöjade rättsövergreppen som myndighetspersonerna vid Gottsunda kommuns socialtjänst begick mot Daniel Sigström och hans mor, Marianne Sigström, i den mycket uppmärksammade artikeln "Varför dog Daniel, 14 år?" (Se presentation)

Utdelning av NKMR:s Hedersdiplom till Fil dr., leg psykolog Lena Hellblom Sjögren för sitt långvariga engagemang för skydd av de mänskliga rättigheterna och sin outtröttliga kamp för skydd av barns och deras familjers mänskliga rättigheter i Sverige, de nordiska länderna och internationellt. (Se presentation)

 Ruby Harrold-Claesson


Jenny Beltrán
12.00 -
12.55

LUNCH

 
13.00

Almamo Jarju
"De sociala myndigheternas i Upplands Väsby och förvaltningsrättens i Uppsala, förtryck, förnedring och förföljelse av en utländsk familj".

Jenny Beltrán
13.40

Tommy Larsson
"Utgör svenska statens ersättning en fullgod kompensation för en stulen barndom?".

Jenny Beltrán
14.20

Lena Hellblom-Sjögren
"Barns mänskliga rättighet till privat- och familjeliv."

Ruby Harrold-Claesson
15.00 -
15.35

KAFFEPAUS

 
15.40 Marica Pirošíková.
"Protection of children's human rights in the Council of Europe Member States." The case of the Boor brothers, Slovak Republic, and other cases with special attention to the protection offered by the home countries and the European Convention on Human Rights.
 Ruby Harrold-Claesson
17.00

SYMPOSIET AVSLUTAS

 Ruby Harrold-Claesson
Jenny Beltrán

Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och även korta debattinlägg.

 

Tänk på att programmet under symposiets gång kan komma att förändras vid oförutsedda händelser, vilket vi beklagar om så skulle ske.

För er som har speciella önskemål såsom placering eller andra hjälpmedel pga hörselnedsättning eller annat handikapp.
Vänligen kontakta Rigmor Persson.