Lars-Göran Månsson är journalist på Nerikes Allehanda. Artikeln är tidigare publicerad i NA den 13 juni 2000.

Medborgarvittnet som kastades ut kommer igen

Av Lars-Göran Månzon

ÖREBRO

- Får vi be Thomas Julin avlägsna sig.

Så lät det i Örebro tingsrätt i förrgår.

- Jag kan inte förstå varför jag inte fick vara med, när familjen ville det, säger riksdagsman Thomas Julin.

Miljöpartisten Thomas Julin, som sitter med i socialutskottet, hade rest från Stockholm till Örebro för att vara med som medborgarvittne och stöd för en familj vars barn omhändertagits.

En av Julins hjärtefrågor är just det sociala området, och han har engagerat sig mycket i frågor som gäller omhändertagande av barn.

- Familjen ringde mig för någon månad sedan och ville att jag skulle vara med, och jag accepterade. Jag kan tänka mig att många känner sig utlämnade i rättssalar, säger han.

Men närvaron i rätten varade bara i några minuter.

- När de frågade vilka som var där fick jag ju berätta vem jag var. Då begärde socialtjänsten att det skulle vara stängda dörrar.

Fler upprörda

Thomas Julin ifrågasätter vem sekretessen är till för, eftersom föräldrarna till barnet ville ha honom med.

- Och det är ju familjen som är den svaga parten, vem ville egentligen socialtjänsten skydda, frågar han.

Även familjens juridiska ombud blev upprörd över att Julin utestängdes.

- I det här fallet ville familjen att det skulle vara öppenhet, det domstolen gjort är att skydda socialtjänsten, säger jur kand Ruby Harrold-Claesson.

Elvy Esplund, som är avdelningschef inom Kumla kommuns socialförvaltning, säger att det är mycket vanligt att man kräver förhandlingar bakom stängda dörrar i fall där familjer är inblandade.

- Det är ju för att skydda föräldrarna och barnet. Men det var inte bara vi som krävde att det skulle vara sekretess, även barnets ombud ville ha det så, säger Esplund.

Hon tillägger att det socialtjänsten gjorde var att framställa en yrkan.

- Sedan gjorde domstolen den bedömningen att det ska vara stängda dörrar.

Inte utlämnade

Elvy Esplund tycker inte att barnets biologiska föräldrar var helt utlämnade i rättssalen.

- De hade ju sitt juridiska ombud med.

Men om man ändå vill ha en utomstående med?

- Problemet är att det kan komma ut uppgifter som berör tredje part, alltså barnet, säger Esplund.

Det finns dock en möjlighet att bara ha delar av en förhandling bakom stängda dörrar. Men i familjeangelägenheter är det här ett problem.

- Allt material är ju så sammanflätat i sådana fall, säger kammarrättsrådet Elisabet Hagelin vid kammarrätten i Jönköping, den domstol som hade förhandlingarna i Örebro tingsrätt.

- De allra flesta familjeärenden hålls bakom stängda dörrar, och när det gäller sådana fall är det ju inte bara en part som är inblandad, tillägger Hagelin.

Thomas Julin har tidigare motionerat i riksdagen om mer öppenhet i domstolarna för medborgarvittnen.

Nu ska han ta upp frågan igen.

- Den här gången har jag också ett exempel från verkligheten, säger han.

Kumlafallet - Riksdagsman kastades ut ur rättssal i Örebro.
Av Ruby Harrold-Claesson

Medborgarvittne måste bli en rättighet.
Av Thomas Julin

Förändringar av socialtjänsten.
Av Thomas Julin m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2000/01:So212

Kommunen skänkte bort vårt barnbarn.
Av Katarina Lagerwall

Powered by AIS