Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordförande i NKMR.

Artikeln är skriven för NKMR:s hemsida.

Riksdagsman Thomas Julin (mp) kastades ut från en domstolsförhandling i Örebro i början av juni 2000.
Målet gällde upphörande av omhändertagande av ett litet barn, det s.k. Kumlafallet. Alternativt begärde föräldrarna att barnet skulle omplaceras hos sina farföräldrar. Familjen ville att Julin, som då var ledamot i socialutskottet, skulle närvara som medborgarvittne.

När förhandlingen inleddes krävde socialtjänstens i Kumla representanter att Thomas Julin skulle avvisas. Föräldrarnas ombud och offentliga biträde, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand, protesterade, men domaren Leif Alkman vid kammarrätten i Jönköping, som var på kammarrättsting i Örebro, följde socialtjänstens linje.

"Får vi be Thomas Julin avlägsna sig", sade han kort.

"Man kan fråga sig vilka de så kallade lyckta dörrarna är tänkta att skydda", skrev Miljöpartiet i ett pressmeddelande samma dag.

I pressmeddelandet hänvisar Thomas Julin till att han vid ett flertal tillfällen motionerat om rätt för medborgarvittnen att närvara vid rättegångar men att hans förslag avslagits med motiveringen att det redan är möjligt om den enskilde så vill.

Julin ställde därefter en fråga till justitieminister Laila Freivalds angående rätten till medborgarvittnen vid kontakter med myndigheter.
Han hänvisade till att många familjer har fått sin tillit till myndigheterna hårt prövad i åratal och kunde behöva stöd av någon utomstående.

"I sådana här lägen bryr jag mig mindre om socialtjänstens självkänsla. Rätten att kräva att jag avvisas från förhandlingen vill jag inte ge dem," sade han.

Socialtjänstens begäran om att kammarrätten skulle avvisa riksdagsmannen Thomas Julin från den muntliga förhandlingen medförde att Kumlafallet fick massmedial uppmärksamhet - ett resultat som varken socialtjänsten i Kumla eller kammarrätten i Jönköping hade förutsett eller önskat.

Kumlafallet - Medborgarvittnet som kastades ut kommer igen
Av Lars-Göran Månzon
.

Medborgarvittne måste bli en rättighet.
Av Thomas Julin

Förändringar av socialtjänsten.
Av Thomas Julin m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2000/01:So212

Förtäckta adoptioner - Två fall..
Ruby Harrold-Claessons föredrag vid NKMR:s symposium i Göteborg den 17 juni 2000

Kommunen skänkte bort vårt barnbarn.
Av Katarina Lagerwall

Pressens opinionsnämnd fällde artiklar.
Av Ruby Harrold-Claesson

Powered by AIS