Till minne
Astrid Lindgren

Astrid Lindgren - "Prusseluskans" fiende nummer ett och försvarare av flickors och barns rätt - som var tvungen att fly sitt hemland då hon var som mest ung och sårbar och väntade ett s k "oäkta" barn, och till Eva Andén, Sveriges första kvinnliga advokat, som hjälpte Astrid Lindgren och andra unga kvinnor att finna en skyddad plats för dem och deras barn.

Samma jakt pågår än i dag (jmf t ex artikeln Antikrists änglar)

Peter Klevius (ett oäkta barn till en jagad mor) för NKMR

Powered by AIS