Barnhemsungar

Berättelsen om de två småpojkarna Sändh och deras mamma är ingen idyllisk skildring. Det var en kärv tid för en ensam, fattig mor som kämpade för att hålla ihop sin familj och skapa ett drägligt liv.

För barnen Bengt och Rustan (Senare Kent) blir det ideliga uppbrott från hälsingebyn, från kyffena i Göteborgs och Hagalunds kåkstäder och tillbaka till det hemska barnhemmet Vidkärr. Det är en markligt ljus bok denne trotzige trubadur skrivit. Här finns intet spår av bitterhet trots ett stundtals outhärdligt hårt barnaliv. Nära och levande växer ett svenskt fyrtiotal fram med barnhemstanter, hästskjutsar, ölkaféer och timmerflottare, allt sett genom barnets okuvliga och nyfikna ögon. Barnhemsbarn är en bok som berört mig starkt, det är en barndomsskildring full av liv, klarsyn och överlevnadskunskap.

Finn Zetterholm

ASTREVA UPPSALA

Tryck: Nya ScandBook Falun 1991

ISBN 91-87772-06-X

Powered by AIS