Föräldrarna kräver att få se sjukjournalerna

-Varför får inte föräldrarna ut sitt barns sjukjournaler?

Av Torsten Strömberg

 

 

 

  

 


Torsten Strömberg är journalist på tidningen Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 27 februari 2004. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som inleddes den 18 februari 2004.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det undrar advokaten Siw Westerberg i en skrivelse till kammarrätten.

 

- Föräldrarna överklagade i slutet av januari att journalkopia inte lämnades ut till dom.

 

- Redan vid den tiden hade sjukvården behandlat begäran om journalkopia på ett helt lagstridigt sätt. Först vägrade läkare lämna riktiga svar och sedan dröjde det innan ärendet, trots begäran, hänsköts till instans inom sjukvården som kunde fatta ett överklagbart beslut, heter det i inlagan.

 

Tre veckors väntan

 

När väl överklagan skickades in tog det nästan tre veckor för landstinget och förpassa det till kammarrätten där det hörde hemma.

 

- Landstinget har alltså tagit orimligt lång tid på sig att vidarebefordra vårt överklagande och yttrandet till kammarrätten.

 

Även kammarrätten har nu dröjt över en vecka utan att svara.

 

- Vi erinrar kammarrätten om att mål om utlämnande av handling ska behandlas som förtursmål, skriver Siw Westerberg.

 

Nya omständigheter

 

Hon menar också att nya omständigheter tillkommit som gör det angeläget att snabbt få ut journalkopior till föräldrarna.

 

- Det sägs med all rätt att bakom flertalet justitiemord ligger en medicinsk feldiagnos. Sedan vi nu fått ut bvc-journalen har vi funnit att de uppgifter som i länsrätten låg till grund för tvångsomhändertagande var helt felaktiga beträffande viktutveckling.

 

Nu vill makarna veta om det finns fler felaktigheter i journalerna som kan ligga till grund för tvångsomhändertagandet.

 

 

 

 

Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Powered by AIS