Bortplockad inskription ska sättas tillbaka

Av Patrik Nyberg, fil.mag., journalist och samhällskritiker

 

 

 


Patrik Nyberg är fil.mag., journalist och samhällskritiker i Göteborg. Artikeln är tidigare publicerad i Göteborgs-Posten, Sektionen Gränslöst sida 88, 2006-06-09.

 

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

Inskriptionen på statyn utanför Vidkärrs barnhem plockades bort för lite drygt en månad sedan. Tjänstemän på kulturförvaltningen får nu kritik av politikerna för sitt beslut. En enig kulturnämnd har bestämt att texten ska sättas tillbaka.

Birger Hjelm som är ordförande i Samhällets styvbarn är kritisk. - Jag reagerar både med förvåning och bedrövelse. Jag vet att många medlemmar kommer att bli upprörda. Vi trodde att ansvariga politiker tagit intryck av kritiken. Men vi vet nu att inskriptionen togs bort på initiativ av framsynta tjänstemän. Birger Hjelm anser inte att ett avlägsnande av inskriptionen ska ses som ett ingrepp på konstverket.

 

- Texten är inte formulerad av konstnärinnan utan är tillkommen på förslag och initiativ av en socialpolitiker i Göteborgs stad. Det kan väl då knappast sägas tillhöra konstverket. Men kulturnämndens ordförande gör en annan tolkning. Varför vill ni få bort texten?

 

- Något tillspetsat kan man säga att det rör sig om historieförfalskning jämfört mot vad många vittnat om. Flera uppfattar texten som ett hån med tanke på alla de berättelser om kränkningar och övergrepp som barnhemsbarn rapporterat om. Ann Runsteen, som var på Vidkärr 1954-55, är inte förvånad över politikernas beslut att sätta tillbaka texten. Hon efterlyser någon form av upprättelse.

 

- Men kanske kan det komma något positivt av detta och att man börjar diskutera öppet vad barnhemsbarnen fått uppleva. Hon vill att en utredning görs om vad som hände på Vidkärr, med belysning av både ljusa och mörka sidor.

 

- Utredningarna vid omhändertagande gjordes så snabbt och man inte tänkte på några alternativ till barnhem. Det är viktigt att få prata om tiden på Vidkärr och att man blir trodd. Jag har gått igenom en lång process för att kunna bearbeta mina känslor. Varje människa har sin egen ytterst viktiga personliga livsberättelse.

 

 

Fakta:

"En god start"

Samhällets styvbarn bildades 2004 för att ta tillvara före detta barnhemsbarns intressen. "Under åren 1935-1976 har många barn mött kärlek och omtanke på Vidkärrs barnhem och fått en god start i livet" lyder inskriptionen på statyn utanför Vidkärrs barnhem.

©Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren.

Kent Sänd fick ingen upprättelse
Av Patrik Nyberg

Kent förde sin olycka vidare
Av Patrik Nyberg

Två artiklar om Kent Sändh och Samhällets styvbarn
Av Patrik Nyberg

Rättsröta och myndighetsmissbruk i barnavårdsärenden.
Föredrag av Kent Sänd vid NKMR:s symposium i Göteborg den 5 juni 2004


Samhällets Styvbarn

Tillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS