BARNAROV

 

Av Sven-Erik Berg, Morfar, Nordmaling 


Sven-Erik Bergs dotterdotter, Tina, tvångsomhändertogs och placerades i fosterhem, under täckmanteln "barnets bästa". Tina placerades hos ett barnlöst par. Det visade sig ganska snart att socialarbetarna tillvaratog den barnlösa fosterhemsmoderns intressen genom tvångsomhändertagande av Tina. Tina hade blivit utsatt för en förtäckt adoption. Detta var en illojal tillämpning av LVU. Lagen om vård av unga - LVU - kom inte till för att ge socialarbetarna makten att avhjälpa sina barnlösa väninnors barnlöshet utan den är avsedd som en skyddslag för utsatta barn.

Läs Sven-Erik Bergs redogörelse för Tinafallet och begrunda de rättsövergrepp som de sociala myndigheterna utsätter obemedlade ensamstående mödrar för. Vi skall heller inte glömma att "köpt vård" utgör stora kostnader för skattebetalarna.  

Här presenteras Tinafallet kort och koncist. Texten är skriven av Sven-Erik Berg. Den kan sjungas till melodin "Barnatro" eller annan valfri melodi.

 

 

 

 

Du lär gråta kvällen lång

 

när du hört på denna sång

 

ty den minner om offentligt maktmissbruk

 

Den som inget kan och vet

 

styr med våld och självgodhet

 

det är verkligheten i en värld så sjuk.

 

 

 

Refr: Barnarov, barnarov

 

på myndigheters galenskap ett prov

 

barnarov, barnarov

 

det är en verklighet så grym och grov.

 

 

 

I vår hemkommun det hänt

 

det är faktiskt ganska känt

 

att en liten flicka rövats från sin mor

 

Tjänstemän agerat tufft

 

utan vanligt sunt förnuft

 

på ett sätt som knappast någon mänska tror.

 

 

 

Refr: Barnarov, barnarov etc.

 

 

 

Kränkning, tvång, förtal och hot

 

falsk journal och annat skrot

 

har på skakad moder skapat psykisk press

 

Trots ett tydligt tjänstefel

 

sitter där en hel panel

 

hukar fega bakom ordet sekretess.

 

 

 

Refr: Barnarov, barnarov etc.

 

 

 

Blott på denna lösa grund

 

togs beslut -- i nästa stund

 

slet man barnet bort från moderns trygga famn

 

Barnlöst par ett barn beställt

 

fosterhem man blir formellt

 

för ett stulet barn och Tina var dess namn.

 

 

 

Refr: Barnarov, barnarov etc.

 

 

 

 

 

Tinafallet av Sven-Erik Berg

 

 

MYNDIGHETSMAFFIAN

 

 

Myndighetsgodtycke och barnen

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 Artiklar

 

 

 

Powered by AIS