ANMÄLNINGAR TILL LÄNSSTYRELSEN och SOCIALSTYRELSEN ANG. VÄSTRUMSGÅRDENS PSYKOLOGER

 

Uppdrag granskning, den 10 december 2002 visade ett reportage om "Oskarshamnsfallet" där Oskarshamns kommun tvångsomhändertog och fosterhemsplacerade Karin och Lars Holmgrens lille son Carl. Socialtjänsten hade placerat paret Holmgren på Västrumsgården, ett s k utrednings- och behandlingshem. Oskarshamnsfallet väckte stor uppståndelse dels på grund av att reportaget visade att socialtjänsten ansåg att föräldrarna var utvecklingsstörda och "skulle behöva dygnet runt handledning" för att kunna ta hand om sitt barn. Den utredande pyskologen var Paul Bergman vid Västrumsgården.

Den 16 december 2003 beslutade Socialstyrelsen i ärende angående granskning av Paul Bergman (dnr 42-11291/02) med anledning av ett flertal anmälningar föranledda av TV-programmet "Uppdrag granskning". Socialstyrelsen menade att eftersom det redan hade förflutit tre år sedan psykologutredningen hade gjorts kunde de endast begära övervakad tjänstgöring. Socialstyrelsen skrev emellertid att om det inte redan hade inträffat preskription hade varning inte varit  tillräcklig.  Socialstyrelsen beslutade att psykolog Paul Bergman skulle sättas under övervakning i 3 år.

 

 

Med anledning av Socialstyrelsens beslut mot Paul Bergman, gjorde NKMR en anmälan till länsstyrelsen i Kalmar län mot andra verksamma på Västrumsgården. Anmälan och dess resultat publiceras nedan.

 

 

NKMR:s anmälan 2004-01-20 gällande psykologerna på Västrumsgården

 

 

Länsstyrelsen Kalmar beslut 2004-02-06

 

 

NKMR:s begäran om omprövning av beslut 2004-02-06 med komplettering av anmälan gällande psykologerna på Västrumsgården

 

 

NKMR:s Anmälan till Socialstyrelsen gällande psykologerna på Västrumsgården

 

 

Socialstyrelsens beslut 2004-11-23

 

 

 

Tillbaka till Rapporter

 

 

Powered by AIS