Under åtta års tid har Sven-Erik Berg för egen och andras räkning, haft anledning syna den verksamhet som officiellt skall betjäna den enskilde individen i vårt samhälle. Här presenteras "utvärderingen" med författarens benägna tillstånd.

Sven-Erik Berg skrev sången inför NKMR:s Symposium & Årsmöte 2002 och den framfördes under samkvämet/Garden Party som följde dagens övningar, kvällen den 1 juni 2002.

MYNDIGHETSMAFFIAN

Av Sven-Erik Berg, Morfar

Nordmaling

myndighetsmaffian

myndighetsmaffian

Nu ska ni få höra en elak liten saga

en saga som dessvärre är sann vartenda ord.

Om våra myndigheter du inte syns behaga

ja då kan du bli offer för rent justitiemord.

Om våra rättigheter och likhet inför lagen

Ja kan vi läsa i mången konvention.

Men rena teorier är texten i fördragen.

I verkligheten gäller en annan dimension

När myndighetspersoner i tjänsten synes flumma

och åstadkommer tavlor, en konst förutan ram.

Ja då så kan det kosta en högst försvarlig summa,

för demokratisk ordning en fråga rätt infam.

När brott du vill bevisa, begått i maktens boning

då kan det resultera i någon skenprocess.

Då blir det preparering med särskilt stor betoning

på täta dimridåer och konstlad sekretess.

På papperet så har vi ju tillsynsmyndigheter

med uppgift att bevaka den svages lag och rätt.

En granskning ger vid handen, i varje millimeter

om förhalning det handlar rätt och slätt.

Och våran vän polisen som ska bekämpa brotten

har gett åt brottsligheten en legalisation.

Den är ju involverad i myndighetskomplotten

där maffian syns värna sin egen position.

När för- och motanmälan på samma dag behandlas

av samma chefsåklagare bör det kallas jäv.

Och objektiviteten i samma stund förvandlas

till någonting som går emot lagen stick i stäv.

Och inte blir det bättre när ”rättvisa” ska skipas

när rätten presenterar förfalskat protokoll.

När myndighet agerar då ska det ju begripas:

Som enskild individ är din lott att kamma noll.

Powered by AIS