Denna insändare skrevs den 10/8 1998 av Sven-Erik Berg, morfar i Tinafallet, och sändes till åtskilliga tidningar för publicering.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

URSÄKTA!

Sven-Erik Berg

Nu har det äntligen hänt! En minister har haft den goda smaken att be om ursäkt för statens övergrepp mot en hel folkgrupp. Det är Annika Åhnberg som framfört ursäkten till samerna.

Annika Åhnbergs initiativ manar till efterföljd. Det finns så mycket att be om ursäkt för, då det gäller statens övergrepp. Nu vill vi se den minister som ber om ursäkt för de många tusen barnarov och familjesplittringar som döljer sig bakom beteckningarna "LVU" och "familjehemsplacering".

LVU står för "Lag med särskilda bestämmelser för värd av unga". "Vården" består ofta i att barnet förvaras hos vilt främmande människor, till skyhöga kostnader. De främmande människorna kallas "familjehem", en beteckning som är direkt bedräglig. "Familjehemmet" är i stället en företeelse som hör ihop med familjesplittring.

Det finns givetvis inga ursäkter i världen som kan skyla över de oerhörda övergrepp, som ofta döljer sig bakom begreppet "familjehemsplacering". Men - det skulle vara en god början om någon minister kom ner på jorden och offentligt bad om ursäkt för den människohandel som bedrivs i Sverige.

Powered by AIS