Anna Hübsch är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 5 mars 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

Solhem slår igen verksamheten

Av Anna Hübsch

SÄVSJÖ

Behandlingshemmet Solhem ska stängas. Det har hemmets ägare själva beslutat. Beslutet kommer innan länsstyrelsen har hunnit granska hemmet.

Sigrid och Lennart Quist som äger behandlingshemmet Solhem har beslutat att stänga vårdhemmet omedelbart. Orsaken uppger de vara att massmedias bevakning påverkar pojkarna så negativt att de anser det omöjligt att fortsätta. I ett meddelande till Länsstyrelsen i Jönköpings län skriver de vidare att avvecklingen ska ske så skonsamt som möjligt för de inskrivna eleverna. Tidningen har förgäves sökt paret Quist för en kommentar.

Det var i januari som det uppdagades att en förståndshandikappad pojke vårdats av ett missbrukarpar. När polisen gjorde en husrannsakan hos paret, på jakt efter stöldgods, fann de pojken i parets vård. Vid husrannsakan hittade polisen också narkotika, stöldgods och ett vapen. Dessutom visade det sig att paret och ytterligare en person som befann sig i lägenheten visade positiva drogtest.

Pojken som är hemmahörande i Nybro kommun hade placerats av sin hemkommun på behandlingshemmet Solhem i Sävsjö. Men eftersom hemmet egentligen riktar sig till pojkar med sociala problem, placerades pojken istället för vård hos Solhems ägare Sigrid och Lennart Quist. Det missbrukande par som också vårdat pojken avlastade paret Quist. I efterhand har kommunen och paret Quist varit oense om på vilka villkor pojken varit placerad.

Granskning ej klar

Länsstyrelsen i Jönköping håller just nu på att granska Solhem.

- Jag har tagit del av makarna Quists brev idag ( läs igår) och har konstaterat att bolaget beslutat att stänga Solhem innan vi är klara med vår granskning. Nu måste jag kontakta ägarna och få höra hur de tänker, säger socialkonsulent Stefan Roman, länsstyrelsen.

Länsstyrelsen arbetar med två tillsynsärenden som gäller Solhem. Dels fallet med den utvecklingsstörde pojken som vårdats av missbrukare, dels ett annat fall. Tidigare har hemmet fått ett föreläggande från länsstyrelsen på grund av att Solhems personal har för låg kompetens. Enligt länsstyrelsens krav måste en viss del av personalen ha 80 högskolepoäng, för att man ska kunna anse att personalen har den utbildning som behövs.

Träff inplanerad

Behandlingshemmet hade tills den 28 februari i år på sig att rätta till det. Länsstyrelsen har tidigare planerat in en träff med Solhem den 15 mars, för att följa upp om personalen har den kompetens som krävs. På länsstyrelsen vet de inte hur de kommer att gå vidare med sin granskning, innan de talat med paret Quist.

- Vi måste bringa klartext i vart pojkarna som vårdas på hemmet ska ta vägen och om de ska tillbaka till sina hemkommuner. Om en avveckling är aktuell måste det finnas tid till att hitta en lösning för pojkarna, säger Stefan Roman.

Powered by AIS