Inger Abram är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 23 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

Sigrid och Lennart Quist driver fyra bolag

Av Inger Abram

HÖGLANDET

Sigrid och Lennart Quist har fyra olika bolag för sin verksamhet. Två aktiebolag, ett handelsbolag och en enskild firma finns registrerade.

Tre olika adresser finns uppgivna för paret i offentliga handlingar. De är numera skrivna i Helsingborg.

Tidningen har kartlagt företagen som finns registrerade hos Patent och Registreringsverket:

• 1996 registrerade Sileq vård och utbildning konsult handelsbolag. Det är ett handelsbolag och har säte i Jönköping med adress i Bankeryd.

• 1999 registrerade Sigridur Olafsdottir Quist en enskild firma som heter Sileq handel och rekrytering. Adressen är Vrigstad.

Dessa båda verksamheter gick med 81 000 kronor i förlust inkomståret 2000 enligt Sigrid Quists deklaration.

• 1997 registrerade paret Startplattan AB. 1997 byttes namnet till Sileq Vård och Utbildning konsult AB. Det är i detta bolag som Solhems verksamhet i Sävsjö drivs. I styrelsen ingår makarna Quist och enligt bolagsordningen ska styrelsen ha säte i Sävsjö. Sedan den första januari 2001 är detta bolag ett dotterbolag till RUM AB i Helsingborg (se nedan). Verksamheten i Sileq ska bestå i vård och utbildning av unga samt konsultverksamhet inom samma område. Bolaget ska också äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget är momsregistrerat. Bolagets adress är Sävsjö och enligt registreringsbeviset hos Patent- och Registreringsverket har också styrelsen, alltså de båda makarna Quist, sin adress där.

• I september 2000 registrerade paret Calico nr 2017. Ett par månader senare, i november 2000, byter bolaget namn till RUM rehabilitering utbildning motivation i Helsingborg AB. Enligt bolagsordningen ska bolaget bedriva vård, rehabilitering och utbildning av unga samt konsultverksamhet inom nämnda område. Det ska också äga och förvalta fast och lös egendom och förvalta värdepapper

samt därmed förenlig verksamhet. För detta bolag redovisas inte moms. För detta bolag har makarna Quist, de enda i styrelsen, uppgett Bankeryd som sin adress i registreringsbeviset. Men företaget, som har säte i Helsingborg, har en boxadress i Sävsjö.

Sökte plats

Noteras kan att RUM AB uppstår i november 2000, alltså i samma veva som vårdtagaren från Nybro kommun fyllde 18 år. Då skulle placeringen på Solhem i Sävsjö upphöra enligt LVU, lagen om vård av unga, och gå över till ett LSS-ärende. Solhem uppges inte ha något tillstånd för vård enligt LSS. Enligt Hans Gunnar Hovbäck prutades nu priset för vården ner från 10 000 kronor per dag till nuvarande 6 500 kronor per dag.

– Jag var själv inte chef här då, men jag har hört att det satt tre personer och ringde runt i hela Sverige i flera dagar för att en plats skulle hittas åt den här mannen. Men det gick inte och uppenbarligen har man inte kontrollerat riktigt hur det förhöll sig med tillstånd, säger Hans Gunnar Hovbäck.

Fyra anställda i Skåne

RUM AB hade i genomsnitt fyra anställda enligt årsredovisningen för 2001. Inkomsterna för det första verksamhetsåret uppgick till 3,6 miljoner.

Personalkostnaderna var drygt en miljon och övriga externa kostnader (som inte redovisas närmare) var över 1,1 miljon. Värdet för byggnader och mark är 2,1 miljon och det finns inventarier för nästan 360 000 kronor. Vinsten blev drygt 675 000 kronor. Bolaget har kortfristiga skulder (skulder som ska betalas inom ett år) på över 2,5 miljoner. Soliditeten i detta bolag var den 30 juni 2001 28 procent.

Elva i Sävsjö

Sileq Vård AB hade i medeltal elva anställda verksamhetsåret 2000–2001 enligt årsredovisningen. Inkomsterna uppgick till drygt 8,6 miljoner kronor. Personalkostnaderna var drygt 3,9 miljoner och övriga externa kostnader (som inte redovisas närmare) var drygt 2,7 miljoner kronor. Värdet för byggnader och mark är drygt 3,4 miljoner och inventarierna uppgår till nästan 1,4 miljoner.

Vinsten blev 38 000 kronor. Bolaget hade långfristiga skulder till kreditinstitut på 3,4 miljoner och kortfristiga skulder på 1,4 miljoner. Soliditeten var 11 procent. Tidigare år gjorde bolaget förluster och en period var halva aktiekapitalet förbrukat. Men ägarna ville fortsätta eftersom de bedömde att förlusterna skulle hämtas in.

Bolagets revisor har tidigare år påpekat att avdragen skatt och arbetsgivaravgifter vid ett flertal tillfällen inte har betalats i rätt tid för för Sileq Vård AB. En kontroll hos kronofogden visar att det just nu inte finns några mål mot paret.

Ingen kontakt

Sigrid och Lennart Quist är folkbokförda på en adress i Helsingborg. Tidningen har försökt komma i kontakt med dem, men utan att lyckas. Det finns ingen uppgift om telefonnummer på bostadsadressen, varken fast eller mobil. Det finns ett telefonnummer till Rum Rehabilitering i Helsingborg, men där svarade ingen när tidningen ringde i går.

Paret har inte kontaktat tidningen för att kommentera eller redogöra för hur saker och

ting verkligen ligger till när det gäller hur den nu 19-årige vårdtagaren från Nybro kommun vårdas och har vårdats i deras företag.

Powered by AIS