Petra Östgård är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 23 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

Förlikning med löfte om tystnad

Av Petra Östgård

SÄVSJÖ

I december 2000 stämde två före detta anställda Solhem för att de blivit av med sina jobb och inte återanställts. Det hela slutade med förlikning.

Paret förband sig att inte säga något negativt om Solhem.

Mannen har tidigare i tidningen riktat kritik mot Solhem och behandlingsmetoderna som ansåg vara obefintliga. Han berättade om Sigrid Quist metod att göra sig av med kritisk personal.

”Hon säger upp allihopa på grund av arbetsbrist, som hon kallar det. Sedan tar hon tillbaka dem hon vill ha kvar. De som håller käften” sa mannen i en artikel våren 2000.

Mannen och dennes sambo tillhörde dem som blev av med jobbet. De fick sluta på grund av arbetsbrist, men när det var dags att återanställa personal så fick varken mannen eller kvinnan tillbaka sina anställningar. Trots att de själva ansåg sig ha företräde till tjänsterna.

Paret menade att det rörde sig om brott mot LAS, lagen om anställningsskydd. Via SKTF:s förbundsjurist Jonas Stålnacke gick de vidare till AD, Arbetsdomstolen. Nu nåddes en förlikning, den 12 mars 2001. Därmed avskrev AD målet.

Förlikningen gick ut på att SKTF:s båda medlemmar erhöll ett allmänt skadestånd och att bägge parterna förband sig att inte muntligen eller skriftligen till tredje man nämna något negativt om den andre partern.

Powered by AIS