Anna Hübsch är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 27 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

19-åringens flytt till Nybro snabbas på

Av Anna Hübsch

SÄVSJÖ

I går möttes paret Quist och Nybro kommun. Enligt omsorgschefen Hans Gunnar Hovbäck finns inte plats för konflikter mellan parterna.

- Vi måste alla jobba utifrån den 19-årige pojkens intressen, säger Hovbäck.

I går träffade handläggare på omsorgskontoret i Nybro paret Quist och den förståndshandikappade pojken. Under mötet som skedde i Nybro diskuterades 19-åringens framtid.

- Vi har sådana här möten varje dag och det var ingenting under mötet som antydde på att det skulle bli några problem framöver, säger Hans Gunnar Hovbäck, omsorgschef.

Pojken kommer så småningom att flyttas till en lägenhet i Nybro med egna personliga assistenter som kommunen ska anställa. Denna förändring var enligt omsorgschefen planerad redan innan det uppdagades att pojken vårdats av ett narkotikamissbrukande par.

Flytten påskyndad

- Det är möjligt att händelsen har skyndat på flytten. Det har alla haft intresse av.

Det kommer dock att dröja ett tag innan pojken kan flytta till Nybro eftersom pojken först måste skolas in med de nya assistenterna.

- Inskolningen tillsammans med den nya personalen kommer att ske tillsammans och hos paret Quist. Det är viktigt för pojken att möta nya människor på en naturlig plats och paret Quist står honom närmast.

Hovbäck anser att relationen mellan kommunen och paret Quist fungerar bra.

- Vi måste ha en bra relation med dem för vi måste alla jobba utifrån den 19-årige pojkens intressen.

Nöjd med lösning

På frågan om parterna kommit överens i frågan om pojken varit familjehemsplacerad hos makarna Quist eller placerad för vård på behandlingshem, svarar Hovbäck att det inte är viktigt.

- Det är inget problem vi lägger vikt vid utan det blir en fråga för länsstyrelsen. Vi är mest intresserade av våra placeringar resulterar i god omsorg.

Omsorgschefen är nu nöjd med den lösning som man har kommit fram till för den förståndshandikappade pojken.

Powered by AIS