Anette Swärd är journalist på Barometern. Artikeln är tidigare publicerad i Barometern den 5 oktober 2004. Den ingår i en serie artiklar som inleddes i Barometern den 29 september 2004.

Artikeln och de andra artiklarna i denna serie har försvunnit från Barometerns hemsida och den har inte påträffats i något internet arkiv.

Den återges här på grund av att den är viktig för NKMR:s läsare och på grund av att NKMR:s hemsida används som ett forskningsbibliotek.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf i NKMR

Allmänheten kan få ställa frågor om omhändertagande

Av Anette Swärd

OSKARSHAMN

Hur går det egentligen till när ett barn omhändertas? Oskarshamns kommunfullmäktige ska bjuda in allmänheten att ställa frågor.

Frågan är aktuell sedan två omhändertaganden i Oskarshamns kommun tagits upp i två olika tv-program inom en tvåårsperiod.
- Ett omhändertagande sker inte godtyckligt och är inte enkelt. Vi vill att folk ska få möjlighet att få information och ställa frågor till socialtjänsten. Det finns en okunnighet om vad som ingår i sekretessen och det är många som har frågor som de har rätt att få svar på, säger Sylvia Borg (v).

Tjänstemän och politiker
Det är hon som tillsammans med Bo Malm undertecknat brevet från vänsterpartiets fullmäktigeledamöter till ordförande Yvonne Bergvall (s). De föreslår att både tjänstemän och politiker ska finnas på plats för att informera och svara på frågor vid fullmäktiges oktobersammanträde på måndag nästa vecka.
- Det är ett jättebra förslag, tycker Yvonne Bergvall, men vi har inte möjlighet att få med det redan till måndag.

I november
Däremot till sammanträdet i november. Yvonne Bergvall kan även tänka sig att man bjuder in representanter från länsrätten, som är den myndighet som beslutar om ett omhändertagande.
- Om vi ska göra något så ska vi göra det bra och allmänheten ska få god tid på sig innan, säger Yvonne Bergvall.
Kommunfullmäktige har sina sammanträden andra måndagen varje månad och har vid flera tillfällen haft information inom olika områden. I november hålls mötet något tidigare än vanligt och tar alltså upp frågan om hur ett omhändertagande av barn och ungdom går till, vad som krävs för att det ska ske, vem som tar beslutet och vad sekretesslagen säger.

Powered by AIS