Jur. kand., med. lic, Siv Westerberg

Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB

Skårsgatan 45

412 69 Göteborg

och

Jur. kand. Madeleine Johansson

Affärsjuristgruppen

Box 5243

402 24 Göteborg

Skolinspectionen

Box 23069

104 35 Stockholm

Anmälan om att en tolvårig tysk pojke, som bor på ett så kallat behandlingshem i Dalsland, icke går i skolan.

Undertecknade jurister Siv Westerberg och Madeleine Johansson får härmed fästa Skolinspektionens uppmärksamhet på ett mycket anmärkningsvärt ärende i Dalsland rörande en tolvårig tysk pojke, som bor på ett så kallat behandlingshem och som icke går i skolan,

Hur vi kommit i kontakt med detta ärende och vad vi vet om ärendet framgår av det brev av den 2 juni 2009 som vi skrivit till Barnombudsmannen och som vi bifogar i kopia.

Vi bifogar även en kopia av Barnombudsmannens svar till oss av den 22 juni 2009.

Barnombudsmannen meddelar oss alltså att han, Barnombudsmannen, inte har möjlighet att ingripa i enskilda ärenden. Barnombudsmannen rekommenderar oss att vi vänder oss till Skolinspektionen, vilket vi alltså härmed gör.

Vi hemställer sålunda härmed att Skolinspektionen ingriper i detta ärende rörande den tolvåriga pojken.

Vi är tacksamma om Skolinspektionen till oss skriftligen bekräftar att Skolinspektionen emottagit detta brev samt meddelar oss vilka åtgärder vårt brev av idag föranleder från Skolinspektionens sida.

Siv Westerberg och Madeleine Johansson har kommit överens om att vi hemställer att Skolinspektionen sänder korrespondens i detta ärende till Siv Westerbergs ovan angivna adress så kommer Siv Westerberg att sända kopior till Madeleine Johansson. Detta arrangemang har vi gjort av rent praktiska skäl.

Äspered den 13 juli 2009

Med vänlig hälsning

Siv Westerberg

Jur. kand, med. lic.

Madeleine Johansson

Jur. kand.

Powered by AIS