Jur.kand., med. lic.Siv Westerberg, är som bekant en av grundarna av NKMR. Insändaren är tidigare publicerad i tidningen DALSLÄNNINGEN den 20 januari 2009. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

Ett Guantanamo i dalslandsskogarna?

Av Siv Westerberg, jur.kand., med. lic, Göteborg

Med bestörtning läste jag i tid­ningarna för drygt en vecka sedan om en 12-årig tysk pojke som flytt från ett "behandlings­hem" i Dalsland. Personalen väntade ett dygn med att larma polisen om barnets försvinnande.

Finns det i Dalsland, med svens­ka myndigheters goda minne, ett "behandlingshem" där varken svenska eller tyska myndigheter utövar någon fungerande kon­troll beträffande vad personalen gör med där "internerade" tyska barn?

Har vi fått ett Guantanamo i dalslandsskogarna?

Powered by AIS