Swedish

Välj ditt språk

Årets mottagare av NKMR:s utmärkelse 2018

 

 

Hedersdiplom

Livstids utmärkelse / Lifetime Achievement Award


Suranya Aiyar
  Suranya Aiyar, advokat, New Delhi, Indien

 Suranya Aiyar tilldelas NKMR:s hedersdiplom för visad integritet, civilkurage och för framstående insatser engagemang för den indiska familjen Bhattacharya, vars barn blev tvångsomhändertagna av barnevernet i Stavanger, Norge, och placerade i fosterhem, med ytterst lite kontakt med sina föräldrar.
Suranya Aiyar mobiliserade opinionen i Indien och hon fick Indiens regering att intervenera för skydd av Bhattacharyabarnen, som inom två år blev befriade från barnevernet och överlämnade till sin farbror, en ogift tandläkare.
Barnen har sedermera återförenats med sin familj.
Suranya Aiyar har fortsatt sin aktivism för skydd av indiska invandrarbarn mot norska barnevernet. Hon författar och publicera välunderbyggda och analytiska artiklar i Sunday Guardian Live och hon fortsätter att engagera andra aktivister för skydd inte bara av indiska barn i Norge, utan också för skydd av alla barnen i de nordiska länderna och Europa som utan saklig grund blir föremål för tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering.
Advokaten Suranya Aiyar är gift och har två minderåriga barn. Hon är också barnboksförfattare.

För mer information v.g se, inter alia: Save Your children 
Läs gärna: Suranya Aiyar "New childcare laws in India are putting innocents at risk"
The Sunday Guardian, September 8, 2018,

och
  Suranya Aiyar "Juvenile injustice: Dangerous turn in Indian childcare law",
Sunday Guardian, September 1, 2018,


och
Suranya Aiyar "Risks of granting the state full powers to confiscate children"
Sunday Guardian, July 28, 2018

Hedersdiplom

Livstids utmärkelse / Lifetime Achievement AwardFlorence Bellone  

Florence Bellone, journalist, Nice, France

 Florence Bellone tilldelas NKMR:s hedersdiplom för visad integritet, civilkurage och för framstående insatser och engagemang i sitt avslöjande av de rättsövergrepp som förövas av de brittiska sociala myndigheterna och Family Courts.
Hon var korrespondent vid RTBF (Belgisk-fransktalande radio) i Storbritannien, där hon genomförde en långtgående undersökning av ödet av så kallade skyddade barn, många av vilka blev tvångsadopterade.
Florence Bellone medverkade vid brittiska parlamentets undersökning 2012-2013 där hon lämnade en skriftlig inlaga (se nedan).
Florence Bellone's reportage om rättsövergreppen mot barn och familjer i Storbritannien chockerade fransktalande Belgien och hon förärades det prestigefyllda Lorenzo Natali Europapriset för mänskliga rättigheter. Reportagen gav upphov till många reaktioner och en riklig mängd insändare.
Florence Bellone arbetar alltjämnt som journalist och hon anlitas ofta som föreläsare vid konferenser runtom i Europa.

 Läs gärna: The Child Protection System in England. Supplementary written evidence from Florence Bellone

och
Florence Bellone. La protection de l’enfance au Royaume-Uni est un trafic légalisé qui débouche sur un crime honteux : l'adoption forcée

och
Child protection in England: In the best interest of the child?
Florence Bellone's Lecture at the NCHR/NKMR Symposium on the theme: "The Child’s Human Right to private and family life", September 9, 2017.

Hedersdiplom

Livstids utmärkelse / Lifetime Achievement Award

 Christopher Booker, journalist, London, England

Christopher Booker tilldelas NKMR:s hedersdiplom för visad integritet, civilkurage och för framstående insatser och engagemang i sitt arbete som journalist och författare.
År 1961 var han en av grundarna av tidningen Private Eye, och han fortsätter att skriva artiklar där.

Christopher Booker är journalist vid de brittiska tidningarna, The Sunday Telegraph och The Telegraph, sedan 1990. Han är den journalist som har skrivit flesta spaltmeter om brinnande sociala frågor och han har ifrågasatt olika brittiska regeringars politik gällande tvångsomhändertagande, fosterhemsplacering och tvångsadoption av barn.
Om Christopher Booker kan sägas:
Han är en
energisk och färgstark människorättsförkämpe.  

Läs gärna:
Child protection services: A mother’s diary records the awful death of a child 'in care’.

och
A mother sent to prison on evidence she cannot see
The case of Vicky Haigh highlights what passes for justice in Britain today

Hedersdiplom

Livstids utmärkelse / Lifetime Achievement AwardGunnar Gramnes

Gunnar Gramnes, fd journalist och programledare vid Sveriges Radio

Gunnar Gramnes tilldelas NKMR:s hedersdiplom för visad integritet, civilkurage och för framstående insatser och engagemang i sitt arbete som radiojournalist och programledare vid Sveriges Radio.

Gunnar Gramnes började som journalist på Sveriges Radio 1977, där han arbetade ett tiotal år på Ekot innan han återvände till hemstaden Karlstad. Han blev då Riksradions P1-korrespondent. Vid sammanslagningen av Riksradion och Lokalradion 1993 ingick Gunnar Gramnes i redaktionen för P1:s Tiotimmen. Han fortsatte sedan som programledare och producent för Pengar & Rätt i P1 under flera år. Som programledare har han de senaste åren verkat vid Efter Tolv och P4 Granskar i P4 på söndagarna.

I programserien Pengar & Rätt producerade Gunnar Gramnes två reportage om den lille chilenske flyktingpojken, Juan Morales, som var tvångsomhändertagen och fosterhemsplacerad, utan kontakt med sin mor. Angiven rapport var en ögonöppnare för många människor beträffande det verkliga syftet med socialtjänstens tvångsomhändertaganden av barn från sina familjer och fosterhemsplaceringarna.

Lyssna gärna till:
                     
Pengar & Rätt, Del 1
och
Pengar & Rätt, Del 2

 

Hedersdiplom

Livstids utmärkelse / Lifetime Achievement Award

  Marius Reikerås
Marius Reikerås, jur.kand., Bergen, Norge

Marius Reikerås tilldelas NKMR:s hedersdiplom för visad integritet, civilkurage och för framstående insatser och engagemang i kampen för
skydd av barns och deras familjers mänskliga rättigheter mot det allsmäktiga norska barnevernet.
Marius Reikerås är en energisk, kontroversiell och mångfacetterad människorättsförkämpe.
Under sin tid som advokat har han alltid tagit strid mot det norska systemet, för att skydda sina klienters mänskliga rättigheter.
Marius Reikerås har, under senare år, gått i bräschen för både den inhemska och den utländska kampen mot Norges barnevern. Under 2015 -2016 deltog han aktivt i kampen mot Barnevernet i Nausdal för befrielsen av den norsk-rumänska familjens fem barn.
Han uppträder i internationella och inhemska demonstrationer mot de onödiga, skadliga tvångsomhändertagandena av barn som förövas av norskt barnevern. Han blir ofta inbjuden att delta i internationella konferenser och TV-intervjuer och han har medverkat i olika debatter i Europaparlamentet.
Marius Reikerås var ombud åt Nordsjødykkeralliansen i ett skadeståndsmål mot norska staten. Han är starkt kritisk mot Norges sätt att hantera medborgarnas mänskliga rättigheter och han har vunnit mål mot Norge i Europadomstolen.
Marius Reikerås har lyckats med något som ingen annan har lyckat med. Våren 2018 förlorade han målet "Lobben and others vs. Norway", och normalt, när ett mål inte vinner Europadomstolens majoritet, är det för evigt förlorat. Men Marius Reikerås granskade domen och såg att anledningen varför Norge vann och hans klienter förlorade var på grund av att en norsk domare dömde till Norges fördel. Marius Reikerås drog igång protester mot domarjävet och europadomstolen har skickat domen för omprövning i Grand Chamber!
För närvarande förbereder Marius Reikerås sig för ett framträdande inför Europadomstolens Grand Chamber, som kommer att meddela en ny döm i målet "Lobben and others vs. Norway", den 17 oktober 2018.

  Läs gärna:
Statsrådens konstitusjonelle ansvar i Lobben- og i Ensby - sakene.


Hedersdiplom

Livstids utmärkelse / Lifetime Achievement Award

Valerie Riches

 Valerie Riches, (1924-2018), Family Rights campaigner, London, England

Valerie Riches tilldelas NKMRs hedersdiplom, postumt, för enastående mod, medkänsla och humanitärt engagemang för barn och familjer inte enbart i England och de engelsktalande länderna, utan också internationellt.
Valerie Riches var ofta en ensam röst av sans och balans och klarhet i en värld av galenskap och förvirring. Hon uppvisade stort mod att stå upp mot attityder och normer som hade blivit på modet bland dem som ansåg sig vara "progressiva".
Valerie Riches var ofta en ensam röst av sunt förnuft och klarhet i en värld av galenskap och förvirring. Hon visade sig ha stort mod att stå upp mot attityder och normer som hade anammats bland dem som framhävde sig att vara "progressiva".
Förutom uppvaktningar i parlamentet skrev Valerie Riches artiklar och brev till pressen, författade broschyrer och flygblad, bidrog med informerad kommentar i pressen och media och organiserade forskningsprojekt. Hon talade på konferenser i 30 olika länder på fem kontinenter. Valerie Riches bok, "Sex and Social Engineering, trycktes i flera utgåvor och översattes till ett dussin språk. Boken finns fortfarande tryckt i uppdaterad och utökad form under rubriken Sexutbildning eller Indoktrinering?
Minnesord för Valerie Riches är publicerade i The Telegraph och BBC, vilket visar att hon var mycket högaktad i Storbritannien.

För mer information v.g. se: Family Education Trust


Huvudsida för Symposium 2018

Programmet för Symposium 2018

Föreläsare på NKMRs Symposium 2018

NKMR Huvudsida

NCHR Symposium 2018 Main Page


NCHR Main Page