Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

Föredrag hållna vid Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR:s Symposium


Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg
lördag den 20 augusti 2011


Årets tema:

"Förvaltningsdomstolarnas kränkningar av barns och deras familjers mänskliga rättigheter i mål om tvångsomhändertagande"

  
Villfarelsen om den svenska rättssäkerheten. Artikeln bygger på jur. kand Thomas Cohns föreläsning vid NKMR:s Symposium den 20 augusti 2011.
Av Madeleine Ejdesjö, Sjöbo - 2011-09-07


 

Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2011

Tillbaka till Huvudsidan