Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

NKMR:s valberedningsförslag inför årsmöte den 21 augusti 2010

Valberedningen bestående av Endre Dolhamre samt Bengt Törngren föreslår inför årsmötet följande styrelsekonstellation.

Ordförande: jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige (omval)


Vice ordförande: teol. cand. Majken Frost, Danmark (omval)

Vice ordförande: Gry Scholz Nærø, Norge (omval)

Vice ordförande: Fil. Dr. Anu Suomela, Finland, (omval)


Kassör: Jur. kand Rigmor Persson, Sverige (omval)

Sekreterare jur. stud. Sverre Eskeland, Norge (omval)

Suppleant advokat Tryggve Emstedt, Sverige (omval)

Revisor

Revisor Advokat Lennart Hane, Sverige (omval)

Valberedningen

Bengt Törngren

Endre Dolhamre

Speciella Resurser

Jur. kand., med. lic, Siv Westerberg

Prof. Jacob W. F. Sundberg

Jur. kand. Madeleine Johansson

Arkivansvarig

Ingegerd Alvbring, Fil kand

Sollebrunn/Götene den 10 augusti 2010

Bengt Törngren                                                                   Endre Dolhamre

Bengt Törngren                                                    Endre Dolhamre


NKMR:s symposium & årsmöte, 21 augusti 2010

Dagordningen för NKMR:s årsmöte 2010

Tillbaka till Huvudsidan