Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR  inbjuder till Symposium

på Franska Reformerta Kyrkan, Humlegårdsgatan 13 i Stockholm

lördagen den 24 augusti 2002 klockan 10.00

Temat för symposiet är :

"Barnets och föräldrarnas rätt till privat- och familjeliv."

PRESSMEDDELANDE

Till:

Tidningarnas Telegrambyrå

Frågan om tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn i Sverige har väckt internationell uppmärksamhet sedan 1980-talet. Sverige begåvades med benämningen "Barn-Gulag" i Der Speigl.

Sverige har blivit fällt åtskilliga gånger i Europadomstolen för kränkningar av barns och deras föräldrars mänskliga rättigheter. Senast i juni 2000 blev Sveriges skattebetalare tvungna att betala 2,1 miljoner kronor i en förlikning till familjen Lindelöf i Stockholm.

Barn har vanvårdats till döds i de s k familjehemmen (nysvenska för fosterhem) och åtskilliga barn har tagit livet av sig. Barnen blir fysiskt, psykiskt och sexuellt misshandlade och de löper stor risk för sin hälsa och utveckling. Fosterhemsbarnen hamnar ofta i drogmissbruk, kriminalitet och prostitution.

Allt detta till stort lidande för barnen och deras familjer och släktingar och till stora kostnader för skattebetalarna. (Vid en razzia i en knarkarkvart i februari 2002 upptäckte Jönköpingspolisen en förståndshandikappad yngling som Nybro kommun hade fosterhemsplacerat hos ett par i Sävsjö till en kostnad av 10000 kr/dag, dvs 3,65 miljoner/år!)

Mor- och farföräldrar och övriga släktingar nekas rätten att bli fosterhem för sina tvångsomhändertagna släktingbarn trots ändringen i 22 § 4:de stycket Socialtjänstlagen, som trädde i kraft den 1 januari 1998. Enligt lagen ska mor- och farföräldrar eller andra släktingar utredas på samma sätt som dem som socialtjänsten utser som familjehem till LVU-ade barn.

Lagom inför valet håller NKMR ett symposium i Stockholm. Inbjudningar har sänts till Statschefen, statsministern, regeringskansliet, justitieministern, justitiedepartementet, justitieutskottet, socialministern, socialdepartementet, sociala utskottet, Sveriges riksdag, samtliga riksdagspartier samt förvaltningsdomstolarna inkl. regeringsrätten, socialstyrelsen och socialförvaltningarna i Stockholm och kranskommunerna, Uppsala, Sveriges Television, TV4, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Smålands Tidningen

Programmet bifogas.

Olofstorp, den 20 augusti 2002

Med vänlig hälsning

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

Tillbaka till Inbjudan till Symposium

Tillbaka till Huvudsidan