• Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR

  inbjuder till

  Symposium

  på Hotell Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg

  lördagen den 19 maj 2001 klockan 10.00

  Till detta symposium är alla välkomna, såväl medlemmar i NKMR som icke medlemmar. Fri entré. Förhandsanmälan behövs ej.

  Tema: Onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna

  PROGRAM

  (Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till

  föredragshållaren och korta debattinlägg.)

   • 10.00 NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige, hälsar välkommen. Redogörelse för NKMR:s remissyttrande över SOU 2000:77 Omhändertagen

    10.10 Jacob W. F. Sundberg, Professor emeritus, Stockholm

    Processen i Strasbourg med särskild hänsyn till respekten för familjelivet (Artikel 8)

    Professor Jacob Sundberg är vetenskaplig föreståndare för Institutet för Offentlig och internationell rätt i Stockholm. Han är grundare av Sporrong-Lönnrothska tävlingen.

    11.00 - 11.15 Kaffepaus

     

     

    11.15 Georg Kvande, advokat och läkare i Oslo

    Går Adele Johansen-saken til Strasbourg en gang til? Norge fortsetter å bryte menneskerettighetene etter å være dømt i 1996

     

     

    12.00 Marianne Haslev Skånland, professor i språkvetenskap vid Universitetet i Bergen, Norge

    Den enkelte har ansvar for brudd på menneskerettighetene - Rettssakene mot tidligere øst-tyske funksjonærer og politikere

    12.10 - 13.30 LUNCHPAUS

    13.30 Anu Suomela, M.A, socialpsychologist Helsingfors, ordf. i PESUE

    K & T v Finland. Grand Chamber Hearing in the European Court of Human Rights in Strasbourg

    (Föredraget hålls på engelska)

    Den 27 april 2000 avgjorde Europadomstolen i Strasbourg målet K. & T. v. Finland. Finland dömdes för att ha kränkt klagandenas mänskliga rättigheter då finska myndigheter tvångsomhändertog klagandenas baby. Finlands regering överklagade domen. Europadomstolen tillät rekursförfarande. Klagandenas ombud i Strasbourg, Anu Suomela från PESUE (PESUE är en finsk systerorganisation till NKMR) berättar om målet och kommenterar domen.

    14.30 Ulla Wall, fil. mag socialt arbete och fd skolkurator

    Regeringsrätten och "Münchhausen by proxy"

    Ulla Wall och hennes nu avlidne make Bjarne Johansen har lyckats med något som endast 3 % av de som överklagar till Regeringsrätten uppnår, nämligen att få prövningstillstånd. Därtill fick de något ännu mer ovanligt nämligen muntlig förhandling i Regeringsrätten. De hjälpte en hårt ansatt mor - anklagad för att ha sjukdomen Münchhausen by proxy. Den muntliga förhandlingen hölls den 15 oktober 2000. Dom har ännu ej avkunnats.

    15.00 Siv Westerberg, jur. kand., med lic., styrelsemedlem i NKMR presenterar NKMR:s tvister med Datainspektionen

  • Symposiet avslutas 15.10.

   Kaffepaus ca 20 minuter innan årsmötet börjar klockan 15.30.

Kallelse till Årsmötet 2001

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Årsmötesprotokoll

Tillbaka till Huvudsidan