Ändra kontakt

Håkan Andersson
Placering:
Tekniskt Ansvarig
Adress
Hemma
Sollebrunn
Sverige

Visa kontaktformulär

Skicka ett mail

Annan information

Annan information

Håkan fd. Bengt är sedan i början på 2000-talet NKMR:s tekniskt ansvarige och har en gedigen bakgrund som
välmeriterad tekniker ifrån en mängd stora projekt och har därtill erhållit NKMR:s hedersdiplom år 2016
för sin noggrannhet och ett stort engagemang för de mänskliga rättigheterna som ligger honom varmt
om hjärtat. Håkan har även ett stort kunnande inom juridiken och har i många ärenden varit en stor
resurs för att hjälpa de utsatta i samhället, då han har ett stort hjärta och värnar om svaga och utsatta personer.