Sven-Erik Berg och hans familj har egna erfarenheter av socialtjänstens härjningar. Hans dotterdotter, Tina, tvångsomhändertogs och placerades i fosterhem, under täckmanteln "barnets bästa". Tina placerades hos ett barnlöst par. Det visade sig ganska snart att socialarbetarna tillvaratog den barnlösa fostermoderns intressen genom tvångsomhändertagande av Tina. Tina hade blivit utsatt för en förtäckt adoption. Detta var en illojal tillämpning av LVU. Lagen om vård av unga - LVU - kom inte till för att ge socialarbetarna makten att avhjälpa sina barnlösa väninnors barnlöshet utan den är avsedd som en skyddslag för utsatta barn.

Läs Sven-Erik Bergs redogörelse för Tinafallet. och begrunda de rättsövergrepp som de sociala myndigheterna utsätter obemedlade ensamstående mödrar för. Vi skall heller inte glömma att "köpt vård" utgör stora kostnader för skattebetalarna. 

Detta inlägg föranledd av Kalla faktas reportage om Gueblauoifallet i Oskarshamn publiceras här med författarens benägna tillstånd.

Inte bara Oskarshamn

Av Sven-Erik Berg, Morfar, Nordmaling

Oskarshamn, Bergsjön, Nordmaling och Stockholm är bara exempel på några platser där det förekommit märkliga tvångsomhändertaganden av barn.

I åtskilliga kommuner i vårt avlånga land arbetar socialsekreterare som tycks ha grava känslomässiga störningar. Konsekvenserna blir ytterst förödande för den familj som råkar i klorna på någon av dem.

Givetvis föreligger det något grundläggande fel i själva systemet, när sådana familjemarodörer ostraffat, månad efter månad, år efter år, kan ägna sin energi åt att trakassera biologiska föräldrar, ljuga, förvanska viktig dokumentation, trotsa domstolsbeslut etc.

Det borde vara fullkomligt självklart att sökande till socionomutbildning skall genomgå avancerat personlighetstest. Förhoppningsvis kunde man då på ett tidigt stadium sortera bort de allra värsta psykopaterna. Samtidigt som den destruktiva familjepolitiken därmed minskade, kunde miljardbelopp frigöras för vettigare insatser. Men – då krävs det att våra styrande blir medveten om problematiken och vågar erkänna den. Detta kan å andra sidan inte vara helt lätt eftersom dessa lever i sin egen lilla värld – ett gott stycke från vanliga människors verklighet. Men, vi måste ändå fortsätta att hoppas.

Myndighetsmaffian.
Av Sven-Erik Berg

Barnarov.
Av Sven-Erik Berg

Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn.

Oskarshamnsfallet 2 - Underkända som föräldrar.
Kalla faktas granskning av Gueblaouifallet

Powered by AIS