JO-anmälan mot socialnämnden i Karlstad och JO:s-beslut
Personalen vid socialtjänsten i Karlstads kommun underlät att skicka handlingarna i huvudmans ärende. De underlät också att kalla ombudet till nämndens sammanträde.
Trots det uppenbara tjänstefelet har justitieombudsmannen inte vidtagit några åtgärder mot de brottsliga tjänstemännen i Karlstads kommun.


JO-anmälan mot socialnämnden i Karlstad
Av Ruby Harrold-Claesson

Personalen vid socialtjänsten i Karlstads kommun underlät att skicka handlingarna i huvudmans ärende.
De underlät också att kalla ombudet till nämndens sammanträde.
Olofstorp - 2011-03-21

JO-beslut
Meddelat av Lilian Wiklund och Linda Bågling

I beslutet skriver Lilian Wiklund och Linda Bågling följande: "Vid telefonsamtal med avdelningschefen Ulla Eklund vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har bl.a. framkommit att Ruby Harrold-Claesson numera behandlas som ombud och har fått del av handlingarna i ärendet.

Mot bakgrund av vad som framkommit finner jag inte tillräckliga skäl föreligga för att vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av Ruby Harrold-Claessons anmälan.
Ärendet avslutas."
Stockholm - 2011-05-17

En liten reflektion:
Om nu JO anser att ett allvarligt tjänstefel, dvs ett brott, som har begåtts av myndighetspersoner inte ska åtalas på grund av att de har slutat begå brottet, då borde samma gälla för alla brott.

JO:s beslut i anmälan ovan ger vid handen att en mördare borde inte åtalas eftersom han inte fortsätter att döda sitt offer efter det fullbordade brottet

Ruby Harrold-Claesson
Jur. Kand
Ordf. i NKMR


SVERIGE och RÄTTSSTATEN på 2000-talet
Av Brita Sundberg-Weitman


"Tandlös JO ingen nyhet"
Av Åke Berglund


Dagens JO ett hot mot rättsstaten
Expressen, Debatt, 2008-07-07


Rättsstaten Åter!
Av Brita Sundberg-Weitman


Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning
Av Brita Sundberg-Weitman

Powered by AIS