PSYKOPATER

Av Sven-Erik Berg, Morfar, Nordmaling

 

 

 

 

 

Sven-Erik Berg är en skarp samhällskritiker och flitig debattör.Sven-Erik Bergs barnbarn blev omhändertaget och placerat i fosterhem. I Tinafallet berättar Sven-Erik Berg om familjens kamp för barnets rätt till sin egen familj. Kampen var lång och grym. Sven-Erik Berg och hans fru, Ingrid, demonstrerade utanför socialkontoret. Socialarbetarna polisanmälde dem för förtal. Familjen Berg polisanmälde socialarbetarna för tjänstefel. Polis och åklagare utredde aldrig socialtjänstens brott. Sven-Erik Berg dömdes att betala skadestånd till socialarbetarna som hade stulit hans barnbarn. Men han kämpade vidare - och vann. Barnet återlämnades till sin släkt.

 

Sven-Erik Berg har skrivit artikeln nedan för NKMR:s hemsida.

 

 

 

 

Helt nyligen har jag tagit del av ett inlägg på NKMR:s hemsida där någon ifrågasatt friskheten hos de socialarbetare som via LVU bedriver familjesplittringspolitik.

 

Personligen har jag i flera års tid haft klart för mig att det inom barn- och familjeomsorgen tycks förekomma många gravt känslomässigt störda individer.

 

I ett och samma LVU-ärende har jag stiftat bekantskap med fem (5) socialsekreterare. Alla har/hade spruckna äktenskap/relationer bakom sig. Alla fem visade sig uppfylla de kriterier som är mest utmärkande för psykopater Alla saknade totalt förmåga att känna skuld, skam eller ånger, trots att de gjort sig skyldiga till mobbing, grov kränkning, förtal samt i övrigt gjort sig skyldiga till en serie lagbrott.

 

Alla fem hade osedvanliga talanger beträffande ljugandets ädla (?) konst . Vare sig det handlade om skriftlig eller muntlig framställning, förekom osanningar i var och varannan mening. Dessa allvarligt störda individer tog sig friheten att å yrkets vägnar uttala sig om föräldrars och andra människors ”bristande empati”. En annan klyscha som de lyckats lära sig var ”barnets bästa”, och detta begrepp stoppades pliktskyldigast in här och där, för det skulle så vara.

 

Ibland kan vi läsa i tidningarna att personal inom de sociala myndigheterna blivit hotade. Det är i och för sig inte förvånansvärt om så är fallet. Vi skall dock komma ihåg att påståenden om hot kan komma från de grupper som satt i system att ljuga, ljuga och åter ljuga.

 

 

 

Myndighetsmaffian
Av Sven-Erik Berg

 

 

BARNAROV
Av Sven-Erik Berg

 

 

Inte bara Oskarshamn
Av Sven-Erik Berg

 

 

Tillbaka till artikelindex

 

 

                                                                      

 

Powered by AIS